Закон Рэспублікі Беларусь

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб падаходным падатку з фізічных асоб»

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 16 лістапада 2005 года

Адобраны Саветам Рэспублікі 24 лістапада 2005 года

Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 21 снежня 1991 года «Аб падаходным падатку з фізічных асоб» у рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь ад 9 сакавіка 1999 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 5, ст. 79; Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 21, 2/22; 2000 г., № 7, 2/134, № 64, 2/179; 2001 г., № 63, 2/786; 2002 г., № 8, 2/835, № 87, 2/883) змяненні і дапаўненні, выклаўшы яго ў новай рэдакцыі:

«ЗАКОН РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

Аб падаходным падатку з фізічных асоб

Артыкул 1. Плацельшчыкі

Плацельшчыкамі падаходнага падатку з фізічных асоб (далей — падатак) з'яўляюцца фізічныя асобы, якія прызнаюцца такімі ў адпаведнасці з пунктам 6 артыкула 13 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей — плацельшчыкі).

Артыкул 2. Аб'ект падаткаабкладання

1. Аб'ектам падаткаабкладання прызнаюцца даходы, атрыманыя плацельшчыкамі:

1.1. ад крыніц у Рэспубліцы Бедарусь і (або) ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь — для фізічных асоб, якія прызнаюцца падатковымі рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з артыкулам 17 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь;

1.2. ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь — для фізічных асоб, якія не прызнаюцца падатковымі рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь.

2. Для мэтаў гэтага Закона аб'ектам падаткаабкладання не прызнаюцца даходы, атрыманыя ад аперацый, звязаных з маёмаснымі і немаёмаснымі адносінамі фізічных асоб, якія знаходзяцца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь паміж сабой у шлюбе, адносінах блізкага сваяцтва або свойства, усынавіцеля і ўсыноўленага, апекуна, папячыцеля і падапечнага, за выключэннем даходаў, атрыманых указанымі фізічнымі асобамі ў выніку заключэння паміж імі працоўных дагавораў, дагавораў куплі-продажу і (або) іншых грамадзянска-прававых дагавораў, звязаных з ажыццяўленнем прадпрымальніцкай дзейнасці.

Артыкул 3. Вызначэнне і пацвярджэнне часу фактычнага знаходжання фізічнай асобы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь

1. Вызначэнне часу фактычнага знаходжання фізічнай асобы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у мэтах прызнання гэтай асобы падатковым рэзідэнтам Рэспублікі Беларусь праводзіцца ў адпаведнасці з артыкулам 17 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Калі палажэнні ўказанага артыкула не дазваляюць адназначна вызначыць час фактычнага знаходжання фізічнай асобы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, вызначэнне часу фактычнага знаходжання гэтай асобы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

2. Парадак пацвярджэння фізічнай асобай часу яго фактычнага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і прадстаўлення ў падатковыя органы дакументаў, неабходных для такога пацвярджэння, а таксама пералік такіх дакументаў устанаўліваюцца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 4. Даходы, атрыманыя ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь, і даходы, атрыманыя ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь

1. Для мэтаў гэтага закона да даходаў, атрыманых ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь, адносяцца:

1.1. дывідэнды і працэнты, атрыманыя ад беларускай арганізацыі, а таксама працэнты, атрыманыя ад беларускага індывідуальнага прадпрымальніка і (або) ад замежнай арганізацыі з сувязі з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Для мэтаў гэтага Закона да беларускіх і замежных арганізацый адносяцца арганізацыі, якія прызнаюцца такімі ў адпаведнасці з артыкуламі 13 і 14 Агульнай часткі Па-датковага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Да індывідуальных прадпрымальнікаў адносяцца індывідуальныя прадпрымальнікі, якія прызнаюцца такімі ў адпаведнасці з артыкулам 19 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым да беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў адносяцца фізічныя асобы, зарэгістраваныя ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў у Рэспубліцы Беларусь, да замежных індывідуальных прадпрымальнікаў — фізічныя асобы, зарэгістраваныя ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў за межамі Рэспублікі Беларусь;

1.2. страхавое вяртанне і (або) забеспячэнне пры наступленні страхавога выпадку, атрыманыя ад беларускай арганізацыі і (або) ад замежнай арганізацыі ў сувязі з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

1.3. даходы, атрыманыя ад выкарыстання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь аб'ектаў аўтарскага права і сумежных правоў;

1.4. даходы, атрыманыя ад здачы ў арэнду або іншага выкарыстання маёмасці, якая знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

1.5. даходы, атрыманыя ад рэалізацыі:

нерухомай маёмасці, якая знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь акцый або іншых каштоўных папер, доляў заснавальнікаў (удзельнікаў) у статутным фондзе, паёў у маёмасці замежных арганізацый;

акцый або іншых каштоўных папер, доляў заснавальнікаў (удзельнікаў) у статутным фондзе, паёў у маёмасці беларускіх арганізацый;

правоў патрабавання да беларускай арганізацыі або замежнай арганізацыі ў сувязі з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

іншай маёмасці, якая знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

1.6. узнагароджання за выкананне працоўных або іншых абавязацельстваў, выкананую работу, аказаную паслугу, ажыццяўленне дзеяння (бяздзеянне) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым такія ўзнагароджанні, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад беларускіх арганізацый, беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў (прыватных натарыусаў), замежных арганізацый, што ажыццяўляюць сваю дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь праз пастаянныя прадстаўніцтвы, пастаянных прадстаўніцтваў міжнародных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь, дыпламатычных і прыраўнаваных да іх прадстаўніцтваў замежных дзяржаў у Рэспубліцы Беларусь, разглядаюцца як даходы, атрыманыя ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь, незалежна ад месца, дзе фактычна выконваліся ўскладзеныя на гэтых плацельшчыкаў абавязкі або адкуль рабіліся выплаты ўказаных узнагароджанняў;

1.7. пенсіі, дапамогі, стыпендыі і іншыя аналагічныя выплаты, атрыманыя плацельшчыкам у адпаведнасці з заказадаўствам Рэспублікі Беларусь або атрыманыя ад замежнай арганізацыі ў сувязі з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўніцтва на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

1.8. даходы, атрыманыя ад выкарыстання любых транспартных сродкаў, уключаючы марскія, паветраныя судны, судны ўнутранага плавання, судны плавання «рака—мора» і аўтамабільныя транспартныя сродкі, у сувязі з перавозкамі ў Рэспубліку Беларусь і (або) з Рэспублікі Беларусь або ў яе межах, а таксама штрафы і іншыя санкцыі за прастой (затрымку) такіх транспартных сродкаў у пунктах пагрузкі (выгрузкі) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

1.9. даходы, атрыманыя ад выкарыстання трубаправодаў, ліній электраперадачы, аб'ектаў электрасувязі і іншых сродкаў сувязі, уключаючы камп'ютарныя сеткі, на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

1.10. сумы, атрыманыя ў якасці кампенсацыі (вяртання) маральнага ўрону ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

1.11. іншыя даходы, якія атрымліваюцца плацельшчыкам у выніку ажыццяўлення ім дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

2. Для мэтаў гэтага Закона не адносяцца да даходаў, атрыманых ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь, даходы фізічнай асобы, атрыманыя ёй у выніку правядзення знешнегандлёвых аперацый, звязаных з увозам тавараў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь і (або) набыццём тавараў (работ, паслуг) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Гэта палажэнне прымяняецца толькі ў тым выпадку, калі месцам рэалізацыі набытых і (або) увезеных тавараў не прызнаецца Рэспубліка Беларусь.

У выпадку, калі не выконваецца гэтая ўмова, даходам, атрыманым ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь у сувязі з рэалізацыяй указаных тавараў, прызнаецца даход, атрыманы фізічнай асобай у выніку ажыццяўлення ёй дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Пры наступнай рэалізацыі тавараў, набытых фізічнай асобай па знешнегандлёвых аперацыях, прадугледжаных гэтым пунктам, да даходаў такой фізічнай асобы, атрыманых ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь, адносяцца даходы, атрыманыя ад адчужэнняў гэтых тавараў са складоў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, або з іншых месцаў знаходжання і захоўвання такіх тавараў.

3. Для мэтаў гэтага Закона да даходаў, атрыманых ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь, адносяцца:

3.1. дывідэнды і працэнты, атрыманыя ад замежнай арганізацыі, а таксама працэнты, атрыманыя ад замежнага індывідуальнага прадпрымальніка, за выключэннем працэнтаў, прадугледжаных падпунктам 1.1 пункта 1 гэтага артыкула;

3.2. старахавое вяртанне і (або) забеспячэнне пры паступленні страхавога выпадку, атрыманыя ад замежнай арганізацыі, за выключэннем страхавога вяртання і (або) забеспячэння, прадугледжаных падпунктам 1.2 пункта 1 гэтага артыкула;

3.3. даходы, атрыманыя ад выкарыстання за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь аб'ектаў аўтарскага права і сумежных правоў;

3.4. даходы, атрыманыя ад здачы ў арэнду або іншага выкарыстання маёмасці, якая знаходзіцца за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

3.5. даходы, атрыманыя ад рэалізацыі:

нерухомай маёмасці, якая знаходзіцца за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь акцый або іншых каштоўных папер, доляў заснавальнікаў (удзельнікаў) у статутным фондзе, паёў у маёмасці замежных арганізацый;

правоў патрабавання да замежнай арганізацыі, за выключэннем правоў патрабавання, указаных у абзацы пятым падпункта 1.5 пункта 1 гэтага артыкула;

іншай маёмасці, якая знаходзіцца за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;

3.6. узнагароджання за выкананне працоўных або іншых абавязкаў, выкананую работу, аказаную паслугу, ажыццяўленне дзеяння (бяздзеянне) за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым такія ўзнагароджанні, якія атрымліваюцца плацельшчыкамі ад замежных арганізацый і (або) замежных індывідуальных прадпрымальнікаў, разглядаюцца як даходы, атрыманыя ад крыніц, якія знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь, незалежна ад месца, дзе фактычна выконваліся ўскладзеныя на гэтых плацельшчыкаў абавязкі;

3.7. пенсіі, дапамогі, стыпендыі і іншыя аналагічныя выплаты, атрыманыя плацельшчыкам у адпаведнасці з заканадаўствам замежных дзяржаў;

3.8. даходы, атрыманыя ад выкарыстання любых транспартных сродкаў, уключаючы марскія, паветраныя судны, судны ўнутранага плавання, судны плавання «рака—мора» і аўтамабільныя транспартныя сродкі, а таксама штрафы і іншыя санкцыі за прастой (затрымку) такіх транспартных сродкаў у пунктах пагрузкі (выгрузкі), за выключэннем даходаў, прадугледжаных падпунктам 1.8 пункта 1 гэтага артыкула;

3.9. сумы, атрыманыя ў якасці кампенсацыі (вяртання) маральнага ўрону ў адпаведнасці з заканадаўствам замежных дзяржаў;

3.10. іншыя даходы, якія атрымліваюцца плацельшчыкам у выніку ажыццяўлення ім дзейнасці за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 5. Падатковая база

1. Пры вызначэнні падатковай базы ўлічваюцца ўсе даходы плацельшчыка, атрыманыя ім як у грашовай, так і ў натуральнай форме.

Калі з даходу плацельшчыка па яго распараджэнню, па рашэнню суда або іншых органаў робяцца якія-небудзь утрыманні, такія ўтрыманні не памяншаюць падатковую базу.

2. Падатковая база вызначаецца асобна па кожнаму віду даходаў, у адносінах да якіх устаноўлены розныя падатковыя стаўкі.

3. Для даходаў, у адносінах да якіх прадугледжаны падатковыя стаўкі, устаноўленыя пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона, падатковая база вызначаецца нарастаючым вынікам з пачатку падатковага перыяду як грашовае выражэнне такіх даходаў, якія падлягаюць падаткаабкладанню, зменшаных на суму падатковых адлічэнняў, прадугледжаных артыкуламі 13—16 гэтага Закона, з улікам асаблівасцяў, устаноўленых гэтым Законам.

Калі сума падатковых адлічэнняў у падатковым перыядзе будзе большай за суму даходаў, у адносінах да якіх прадугледжаны ўстаноўленыя пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона падатковыя стаўкі і якія падлягаюць падаткаабкладанню ў тым жа падатковым перыядзе, то ў прымяненні да гэтага падатковага перыяду прымаецца падатковая база, роўная нулю. Розніца паміж сумай па-датковых адлічэнняў у гэтым падатковым перыядзе і сумай даходаў, у адносінах да якіх прадугледжаны ўстаноўленыя пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона падатковыя стаўкі і якія падлягаюць падаткаабкладанню, на наступны падатковы перыяд не пераносіцца, калі іншае не прадугледжана гэтым Законам.

4. Для даходаў, у адносінах да якіх прадугледжаны іншыя падатковыя стаўкі, падатковая база вызначаецца як грашовае выражэнне такіх даходаў, якія падлягаюць падаткаабкладанню. Пры гэтым падатковыя вылічэнні, прадугледжаныя артыкуламі 13—16 гэтага Закона, не прымяняюцца.

5. Даходы (расходы, якія прымаюцца да вылічэння ў адпаведнасці з артыкуламі 14—16 гэтага Закона) плацельшчыка, атрыманыя (панесеныя) у замежнай валюце, пералічваюцца ў беларускія рублі па афіцыйнаму курсу Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, устаноўленаму на дату фактычнага атрымання даходаў (на дату фактычнага ажыццяўлення расходаў).

Артыкул 6. Асаблівасці вызначэння падатковай базы пры атрыманні даходаў у натуральнай форме

1. Пры атрыманні плацельшчыкам даходу ад арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў у натуральнай форме ў выглядзе тавараў (работ, паслуг), іншай маёмасці па-датковая база вызначаецца як кошт гэтых тавараў (работ, паслуг), іншай маёмасці, вылічаная зыходзячы з рэгулюемых цэнаў (тарыфаў), а пры іх адсутнасці — з цэнаў (тарыфаў), якія прымяняюцца такімі арганізацыямі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі на дату налічэння плацельшчыку даходу.

Пры адсутнасці цэнаў (тарыфаў), якія прымяняюцца такімі арганізацыямі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі, падатковая база вызначаецца зыходзячы з цэнаў на аналагічныя (ідэнтычныя) тавары (работы, паслугі), якія вызначаюцца ў парадку, устаноўленым Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь сумесна з Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь.

У кошт такіх тавараў (работ, паслуг), іншай маёмасці ўключаюцца адпаведная сума падаткаў, збораў (пошлін), якія ўплачваюцца з выручкі, атрыманай ад рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), сума падатку на дабаўлены кошт, а для падакцызных тавараў — і адпаведная сума акцызаў.

2. Пры атрыманні плацельшчыкам даходу ад фізічных асоб, якія не з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, у натуральнай форме ў выглядзе тавараў (работ, паслуг), іншай маёмасці падатковая база вызначаецца зыходзячы з цэнаў на аналагічныя (ідэнтычныя) тавары (работы, паслугі), якія вызначаюцца ў парадку, устаноўленым часткай другой пункта 1 гэтага артыкула.

3. Да даходаў, атрыманых плацельшчыкам у натуральнай форме, у прыватнасці, адносяцца:

3.1. аплата (поўнасцю або часткова) за яго арганізацыямі або фізічнымі асобамі тавараў (работ, паслуг) або маёмасных правоў, у тым ліку камунальных паслуг, харчавання, адпачынку, навучання ў інтарэсах плацельшчыка;

3.2. атрыманыя плацельшчыкам тавары, выкананыя ў яго інтарэсах работы (аказаныя паслугі) на бязвыплатнай аснове;

3.3. даходы ў выглядзе аплаты працы ў натуральнай форме.

Артыкул 7. Асаблівасці вызначэння падатковай базы па даходах, атрыманых у сувязі з заключэннем дагавораў страхавання

1. Пры вызначэнні падатковай базы не ўлічваюцца даходы, атрыманыя ў выглядзе страхавога вяртання і (або) забеспячэння ў сувязі з наступленнем адпаведных страхавых выпадкаў;

1.1. па дагаворах абавязковага страхавання, якое ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

1.2. па дагаворах добраахвотнага страхавання, па якіх страхавыя ўзносы (страхавыя прэміі) уносіліся плацельшчыкам за кошт уласных сродкаў і (або асобамі, указанымі ў пункце 2 артыкула 2 гэтага Закона);

1.3. па дагаворах добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў і хвароб на час паездкі за граніцу, добраахвотнага страхавання грамадзянскай адказнасці наймальніка за шкоду, прычыненую жыццю або здароўю работніка, добраахвотнага доўгатэрміновага (на тэрмін не менш як тры гады) страхавання жыцця, а таксама па дагаворах добраахвотнага страхавання медыцынскіх расходаў (калі такія дагаворы заключаны на тэрмін не менш як адзін год).

2. Пры вызначэнні падатковай базы ўлічваюцца сумы страхавых узносаў (страхавых прэмій), калі ўказаныя сумы ўносяцца за плацельшчыкаў за кошт сродкаў наймальнікаў і (або) іншых арганізацый і фізічных асоб, за выключэннем выпадкаў, калі страхаванне сваіх работнікаў праводзіцца наймальнікамі па дагаворах абавязковага страхавання і (або) калі наймальнікі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, заключаюць на карысць сваіх работнікаў дагаворы добраахвотнага доўгатэрміновага (на тэрмін не менш як тры гады) страхавання дадатковых пенсій.

3. Не ўлічваюцца ў якасці даходу сумы вернутых страхаўшчыкамі расходаў плацельшчыка-страхавацеля, зробленых у сувязі з расследаваннем акалічнасцяў наступлення страхавога выпадку, устанаўленнем памеру шкоды, судовых расходаў, а таксама іншых расходаў, зробленых у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і ўмовамі дагавораў страхавання.

4. Сумы страхавых узносаў (страхавых прэмій), унесеных за плацельшчыкаў за кошт сродкаў наймальнікаў і (або) іншых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў па дагаворах страхавання (у тым ліку і добраахвотнага страхавання медыцынскіх расходаў), падлягаюць падаткаабкладанню ў крыніц такіх страхавых узносаў (страхавых прэмій).

5. Сумы страхавых узносаў (страхавых прэмій), унесеных за плацельшчыкаў за кошт сродкаў іншых фізічных асоб па дагаворах страхавання (у тым ліку і добраахвотнага страхавання медыцынскіх расходаў), падлягаюць падаткаабкладанню ў парадку, устаноўленым артыкулам 22 гэтага Закона.

6. Даходы, атрыманыя плацельшчыкамі ў выглядзе страхавога забеспячэння па дагаворах добраахвотнага доўгатэрміновага (на тэрмін не менш як тры гады) страхавання дадатковых пенсій, па якіх страхавыя ўзносы (страхавыя прэміі) уносіліся за плацельшчыкаў за кошт сродкаў наймальнікаў і (або) іншых арганізацый і фізічных асоб, падлягаюць падаткаабкладанню ў крыніц такіх выплат.

Артыкул 8. Асаблівасці ўплаты падатку па даходах, атрыманых у выглядзе дывідэндаў

Сума падатку ў адносінах да даходаў, атрыманых у выглядзе дывідэндаў, якія прызнаюцца такімі ў адпаведнасці з артыкулам 35 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь, вызначаецца з улікам наступных палажэнняў:

сума падатку ў адносінах да дывідэндаў, атрыманых ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь, вызначаецца прымяняльна да кожнай сумы атрыманых дывідэндаў па стаўцы, прадугледжанай пунктам 4 артыкула 18 гэтага Закона;

калі крыніцай даходу плацельшчыка, атрыманага ў выглядзе дывідэндаў, з'яўляецца беларуская арганізацыя, то гэта арганізацыя прызнаецца падатковым агентам і вызначае суму падатку асобна па кожнаму плацельшчыку прымяняльна да кожнай выплаты ўказаных даходаў па стаўцы, прадугледжанай пунктам 4 артыкула 18 гэтага Закона.

Артыкул 9. Асаблівасці вызначэння падатковай базы, вылічэння і ўплаты падатку з даходаў, атрыманых па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, базісным актывам па якіх з'яўляюцца каштоўныя паперы

1. Пры вызначэнні падатковай базы па даходах, атрыманых па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, базісным актывам па якіх з'яўляюцца каштоўныя паперы, улічваюцца даходы, атрыманыя ад аперацый:

1.1. па рэалізацыі каштоўных папер, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер;

1.2. па рэалізацыі каштоўных папер, якія не абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер;

1.3. з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, базісным актывам па якіх з'яўляюцца каштоўныя паперы;

1.4. з каштоўнымі паперамі і фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, базісным актывам па якіх з'яўляюцца каштоўныя паперы, якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у інтарэсах давярыцеля і (або указанай ім асобы (выгаданабывальніка), які з'яўляецца фізічнай асобай.

Да каштоўных папер, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, для мэтаў гэтага Закона адносяцца каштоўныя паперы, дапушчаныя да таргоў у арганізатараў гандлю каштоўнымі паперамі, што ажыццяўляюць дзейнасць па арганізацыі гандлю каштоўнымі паперамі ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Пад фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, базісным актывам па якіх з'яўляюцца каштоўныя паперы, для мэтаў гэтага Закона разумеюцца ф'ючэрсныя кантракты і апцыёны.

2. Падатковая база па кожнай аперацыі, указанай у пункце 1 гэтага артыкула, вызначаецца асобна з улікам палажэнняў гэтага артыкула.

3. Даход (страты) па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер вызначаецца як сума даходаў, атрыманых на працягу падатковага перыяду ад здзелак асобна з каштоўнымі паперамі, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, і з каштоўнымі паперамі, якія не абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, за вылічэннем сумы страт.

Даход (страты) па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер вылічаецца як розніца паміж сумамі даходаў, атрыманых ад рэалізацыі каштоўных папер, і дакументальна пацверджанымі расходамі на набыццё, рэалізацыю і захоўванне каштоўных папер, фактычна зробленымі плацельшчыкам (уключаючы расходы, якія вяртаюцца прафесіянальнаму ўдзельніку рынку каштоўных папер), або падатковым вылічэннем, устаноўленым часткай восьмай гэтага пункта. Да ўказаных расходаў адносяцца:

сумы, якія ўплачваюцца ў адпаведнасці з дагаворам аб набыцці каштоўных папер;

аплата паслуг, якія аказваюцца дэпазітарыем;

камісійныя адлічэнні прафесіянальным удзельнікам рынку каштоўных папер;

біржавы збор (камісія);

іншыя расходы, непасрэдна звязаныя з набыццём, рэалізацыяй і захоўваннем каштоўных папер, зробленыя ў аплату за паслугі, аказваемыя прафесіянальнымі ўдзельнікамі рынку каштоўных папер у рамках іх прафесіянальнай дзейнасці.

Калі плацельшчыкам былі набыты ва ўласнасць (у тым ліку атрыманы бязвыплатна або з частковай аплатай) каштоўныя паперы, пры падаткаабкладанні даходаў па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер у якасці дакументальна пацверджаных расходаў на набыццё гэтых каштоўных папер улічваюцца таксама сумы, з якіх быў вылічаны і ўплачаны падатак пры набыцці такіх каштоўных папер.

Даход (страты) па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, змяншаецца (павялічваецца) на суму працэнтаў, уплачаных за карыстанне грашовымі сродкамі, прыцягнутымі для ажыццяўлення здзелкі куплі-продажу каштоўных папер, у межах сум, разлічаных зыходзячы са стаўкі рэфінансавання, устаноўленай Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь на дзень прыцягнення такіх грашовых сродкаў.

Па аперацыях з каштоўнымі паперамі, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, памер страты вызначаецца з улікам межавай граніцы ваганняў рыначнай цаны каштоўных папер.

Калі расходы плацельшчыка на набыццё, рэалізацыю і захоўванне каштоўных папер не могуць быць аднесены непасрэдна да расходаў на набыццё, рэалізацыю і захоўванне канкрэтных каштоўных папер, указаныя расходы размяркоўваюцца прапарцыянальна вартаснай ацэнцы каштоўных папер, на долю якіх адносяцца ўказаныя расходы. Вартасная ацэнка каштоўных папер вызначаецца на дату ажыццяўлення гэтых расходаў.

Вартасная ацэнка каштоўных папер вызначаецца як сума фактычна вырабленых і дакументальна пацверджаных расходаў на іх набыццё.

У выпадку, калі расходы плацельшчыка не могуць быць пацверджаны дакументальна, ён мае права скарыстацца падатковым вылічэннем у памеры 10 працэнтаў даходаў, атрыманых па аперацыях з каштоўнымі паперамі.

Такое падатковае вылічэнне або вылік у памеры фактычна вырабленых і дакументальна пацверджаных расходаў прадастаўляюцца плацельшчыку пры вылічэнні і ўплаце падатку ў бюджэт падатковым агентам (у тым ліку брокерам, даверным кіраўніком або іншай асобай, якая ажыццяўляе аперацыі па дагавору паручэння або па іншаму падобнаму дагавору ў інтарэсах плацельшчыка) або пасля завяршэння падатковага перыяду пры падачы падатковай дэкларацыі (разліку) у падатковы орган.

Калі вылічэнне і аплата падатку робяцца падатковым агентам у па-датковым перыядзе, падатковы вылік прадастаўляецца падатковым агентам з магчымасцю наступнага яго пераразліку пасля завяршэння падатковага перыяду пры падачы падатковай дэкларацыі (разліку) у падатковы орган.

Пры наяўнасці некалькіх крыніц выплаты даходу падатковы вылік прадастаўляецца толькі ў адной крыніцы выплаты даходу па выбару плацельшчыка.

4. Падатковая база па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер вызначаецца як даход, атрыманы па выніках падатковага перыяду па аперацыях з каштоўнымі паперамі. Даход (страты) па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер вызначаецца ў адпаведнасці з пунктам 3 гэтага артыкула.

Страты па аперацыях з каштоўнымі паперамі, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, атрыманы па выніках указаных аперацый, ажыццёўленых у падатковым перыядзе, змяншае падатковую базу па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер.

Даход па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер, якія не абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, якія на момант іх набыцця адказвалі патрабаванням, устаноўленым для каштоўных папер, якія абарачаюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, можа быць зменшаны на суму страты, атрыманай у падатковым перыядзе, па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер, якія абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер.

5. Падатковая база па аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку (за выключэннем аперацый, прадугледжаных пунктам 6 гэтага артыкула) вызначаецца як розніца паміж станоўчымі і адмоўнымі вынікамі, якія атрыманы ад пераацэнкі абавязацельстваў і правоў патрабавання па заключаных здзелках і выканання фінансавых інструментаў тэрміновага рынку, з улікам аплаты паслуг па адкрыццю пазіцый і вядзенню рахунку фізічнай асобы. Па-датковая база па аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку павялічваецца на суму прэмій, атрыманых па здзелках з апцыёнамі, і змяншаецца на суму прэмій, выплачаных па ўказаных здзелках.

6. Па аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, што адносяцца да здзелак і заключаюцца ў мэтах зніжэння рызык змянення цаны каштоўнай паперы, даходы ад гэтых аперацый (уключаючы атрыманыя прэміі па здзелках з апцыёнамі) павялічваюць, а страты змяншаюць падатковую базу па аперацыях з базісным актывам.

Парадак аднясення здзелак з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку да здзелак, якія заключаюцца ў мэтах зніжэння рызык змянення цаны базіснага актыву, вызначаецца Камітэтам па каштоўных паперах пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь сумесна з Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

7. Падатковая база па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком, вызначаецца ў парадку, устаноўленым пунктамі 4—6 гэтага артыкула, з улікам патрабаванняў гэтага пункта.

У расходы плацельшчыка ўключаюцца таксама сумы, выплачаныя даручыцелем і (або) выгаданабытчыкам давернаму кіраўніку ў выглядзе ўзнагароджання і кампенсацыі зробленых ім расходаў па ажыццёўленых аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку.

Пры вызначэнні падатковай базы па даходах, якія атрыманы па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку і якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у інтарэсах даручыцеля і (або) выгаданабытчыка, для выгаданабытчыка, які не з'яўляецца даручыцелем, указаны даход вызначаецца з улікам умоў дагавора давернага кіравання маёмасцю.

У выпадку, калі пры ажыццяўленні давернага кіравання здзяйсняюцца здзелкі з каштоўнымі паперамі, якія як абарочваюцца, так і не абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, а таксама калі ў працэсе давернага кіравання ўзнікаюць іншыя віды даходаў (у тым ліку даходы па аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, даходы ў выглядзе дывідэндаў, працэнтаў), падатковая база вызначаецца асобна па каштоўных паперах, якія абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, і па каштоўных паперах, якія не абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, а таксама асобна па кожнаму віду даходу. Пры гэтым расходы, якія не могуць быць непасрэдна аднесены на змяншэнне даходу па здзелках з адпаведнымі каштоўнымі паперамі ці на змяншэнне адпаведнага віду даходу, размяркоўваюцца прапарцыянальна долі кожнага віду даходу (даходу, які атрыманы па аперацыях з адпаведнымі каштоўнымі паперамі).

Страта, атрыманая па аперацыях з каштоўнымі паперамі, якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у інтарэсах даручыцеля і (або) выгаданабытчыка і якія праведзены ў падатковым перыядзе, змяншае даходы па ўказаных аперацыях.

Страта, атрыманая па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у інтарэсах даручыцеля і (або) выгаданабытчыка, змяншае даходы, атрыманыя па аперацыях адпаведна з каштоўнымі паперамі, якія абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, і з каштоўнымі паперамі, якія не абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, і па аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, а даходы, атрыманыя па ўказаных аперацыях, павялічваюць даходы (змяншаюць страты) па аперацыях з адпаведнымі каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку.

Страта, атрыманая па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у інтарэсах даручыцеля і (або) выгаданабытчыка і якія праведзены ў падатковым перыядзе, змяншае падатковую базу па аперацыях адпаведна з каштоўнымі паперамі, якія абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, і з каштоўнымі паперамі, якія не абарочваюцца на арганізаваным рынку каштоўных папер, і па аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку.

8. Падатковая база па аперацыях па рэалізацыі каштоўных папер і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку вызначаецца пасля заканчэння падатковага перыяду. Падлік і выплата ў бюджэт сумы падатку ажыццяўляюцца падатковым агентам пасля заканчэння падатковага перыяду або пры ажыццяўленні ім выплаты грашовых сродкаў плацельшчыку да заканчэння падатковага перыяду.

Пры ажыццяўленні выплаты грашовых сродкаў падатковым агентам да заканчэння падатковага перыяду падатак выплачваецца з долі вызначаемага ў адпаведнасці з гэтым артыкулам даходу, якая адпавядае фактычнай суме выплачваемых грашовых сродкаў. Доля даходу вызначаецца як здабытак агульнай сумы даходу на адносіны сумы выплаты да вызначаемай на дату выплаты грашовых сродкаў вартаснай ацэнцы каштоўных папер, па якіх падатковы агент выступае ў якасці брокера. Пры ажыццяўленні выплаты грашовых сродкаў плацельшчыку больш чым адзін раз на працягу падатковага перыяду разлік сумы падатку ажыццяўляецца нарастаючым падрахункам з залікам раней выплачаных сум падатку.

Падатковым агентам у адносінах да даходаў па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыях з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у інтарэсах даручыцеля і (або) выгаданабытчыка, прызнаецца даверны кіраўнік, які вызначае падатковую базу па ўказаных аперацыях з улікам палажэнняў гэтага артыкула.

Падатковая база па аперацыях з каштоўнымі паперамі, якія ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у інтарэсах даручыцеля і (або) выгаданабытчыка, вызначаецца на дату заканчэння падатковага перыяду або на дату выплаты грашовых сродкаў (перадачы каштоўных папер) да заканчэння чарговага падатковага перыяду.

Падатак падлягае выплаце ў бюджэт на працягу аднаго месяца з даты заканчэння падатковага перыяду або даты выплаты грашовых сродкаў (перадачы каштоўных папер).

Пры ажыццяўленні выплат у грашовай ці натуральнай форме са сродкаў, якія знаходзяцца ў даверным кіраванні, да заканчэння тэрміну дзеяння дагавора давернага кіравання маёмасцю або да заканчэння падатковага перыяду падатак выплачваецца з долі вызначаемага ў адпаведнасці з пунктам 7 гэтага артыкула даходу, якая адпавядае фактычнай суме выплачваемых даручыцелю і (або) выгаданабытчыку сродкаў. Доля даходу ў гэтым выпадку вызначаецца як здабытак агульнай сумы даходу на адносіны сумы выплаты да вызначаемай на дату выплаты грашовых сродкаў вартаснай ацэнкі каштоўных папер (грашовых сродкаў), якія знаходзяцца ў даверным кіраванні. Пры ажыццяўленні выплат у грашовай або натуральнай форме са сродкаў, якія знаходзяцца ў даверным кіраванні, больш чым адзін раз у падатковым перыядзе ўказаны разлік ажыццяўляецца нарастаючым падрахункам з залікам раней выплачаных сум падатку.

Пад выплатай грашовых сродкаў у мэтах гэтага пункта разумеюцца выплата наяўных грашовых сродкаў, пералічэнне грашовых сродкаў на банкаўскі рахунак плацельшчыка або па яго даручэнню на рахунак трэцяй асобы.

Артыкул 10. Асаблівасці падаткаабкладання даходаў асобных катэгорый грамадзян (падданых) замежных дзяржаў

1. Не падлягаюць падаткаабкладанню даходы:

1.1. кіраўнікоў, а таксама персаналу дыпламатычных і прыраўнаваных да іх прадстаўніцтваў замежных дзяржаў, якія маюць дыпламатычны і (або) консульскі ранг, членаў іх сем'яў, якія пражываюць разам з імі, калі яны не з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, за выключэннем даходаў, атрыманых ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь, не звязаных з дыпламатычнай і консульскай службай гэтых фізічных асоб;

1.2. адміністрацыйна-тэхнічнага персаналу дыпламатычных і прыраўнаваных да іх прадстаўніцтваў замежных дзяржаў і членаў іх сем'яў, якія пражываюць разам з імі, калі яны не з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь або не пражываюць у Рэспубліцы Беларусь пастаянна, за выключэннем даходаў, атрыманых ад крыніц у Рэспубліцы Беларусь, не звязаных з работай указаных фізічных асоб у гэтых прадстаўніцтвах;

1.3. абслуговага персаналу дыпламатычных і прыраўнаваных да іх прадстаўніцтваў замежных дзяржаў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь або не пражываюць у Рэспубліцы Беларусь пастаянна, атрыманыя імі па сваёй службе ў прадстаўніцтве замежнай дзяржавы;

1.4. супрацоўнікаў міжнародных арганізацый — у адпаведнасці са статутамі гэтых арганізацый.

2. Палажэнні гэтага артыкула дзейнічаюць, калі заканадаўствам адпаведнай замежнай дзяржавы ўстаноўлены аналагічны парадак у адносінах да грамадзян Рэспублікі Беларусь — кіраўнікоў, персаналу дыпламатычных і прыраўнаваных да іх прадстаўніцтваў Рэспублікі Беларусь, якія маюць дыпламатычны і (або) консульскі ранг, адміністрацыйна-тэхнічнага і абслуговага персаналу такіх прадстаўніцтваў Рэспублікі Беларусь, а таксама членаў іх сем'яў (за выключэннем членаў сем'яў абслуговага персаналу дыпламатычных і прыраўнаваных да іх прадстаўніцтваў Рэспублікі Беларусь), якія пражываюць разам з імі, альбо калі такая норма прадугледжана міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь. Пералік міжнародных арганізацый, замежных дзяржаў, у адносінах да супрацоўнікаў, грамадзян (падданых) якіх прымяняюцца нормы гэтага артыкула, вызначаецца Міністэрствам замежных спраў Рэспублікі Беларусь сумесна з Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 11. Падатковы перыяд

Падатковым перыядам прызнаецца каляндарны год.

Артыкул 12. Даходы, якія не падлягаюць падаткаабкладанню (вызваляюцца ад падаткаабкладання)

1. Не падлягаюць падаткаабкладанню (вызваляюцца ад падаткаабкладання) наступныя даходы:

1.1. дапамогі па дзяржаўнаму сацыяльнаму страхаванню і дзяржаўнаму сацыяльнаму забеспячэнню і надбаўкі да іх, акрамя дапамог па часовай непрацаздольнасці (у тым ліку дапамог па догляду хворага дзіцяці), дапамогі па беспрацоўю, субсідыі для кампенсацыі расходаў беспрацоўных у сувязі з арганізацыяй прадпрымальніцкай дзейнасці, якія выплачваюцца з Дзяржаўнага фонду садзейнічання занятасці, дапамогі, якія выплачваюцца са сродкаў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў;

1.2. пенсіі, якія прызначаюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь, пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь;

1.3. усе віды прадугледжаных заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь, пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь кампенсацый (за выключэннем кампенсацыі за нявыкарыстаны працоўны водпуск, кампенсацыі за знос транспартных сродкаў, абсталявання, інструментаў і прыстасаванняў, якія належаць работніку), у тым ліку звязаных з:

кампенсацыяй маёмаснай шкоды ў межах рэальнага ўрону;

кампенсацыяй маральнай шкоды пры страце працаздольнасці, звязанай з калецтвам ці іншым пашкоджаннем здароўя, а таксама ў сувязі са стратай кармільца;

бясплатным прадастаўленнем жылых памяшканняў і камунальных паслуг, паліва або адпаведнай грашовай кампенсацыі;

аплатай кошту і (або) выдачай належнага натуральнага забеспячэння, а таксама з выплатай грашовых сродкаў узамен гэтага забеспячэння;

аплатай кошту харчавання, спартыўнага рыштунку, абсталявання, спартыўнай і параднай формы, якія атрымліваюць спартсмены і работнікі фізкультурна-спартыўных арганізацый для вучэбна-трэніровачнага працэсу і ўдзелу ў спартыўных спаборніцтвах;

атрыманнем работнікамі выхадных дапамог у сувязі са спыненнем працоўных дагавораў. Такія дапамогі не падлягаюць падаткаабкладанню (вызваляюцца ад падаткаабкладання), калі яны выплачваюцца ў выпадках, для якіх заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь устаноўлены мінімальныя гарантаваныя памеры такіх выплат, і ў сумах, якія не перавышаюць гэтыя ўстаноўленыя мінімальныя гарантаваныя памеры;

гібеллю, устанаўленнем інваліднасці, якая звязана з выкананнем службовых абавязкаў або наступіла ў выніку ранення, кантузіі, калецтва ваеннаслужачых, асоб начальніцкага і радавога саставу органаў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях або дзяржаўных служачых пры выкананні імі сваіх службовых абавязкаў;

кампенсацыяй урону, нанесенага незаконнымі дзеяннямі органаў дазнання, папярэдняга следства, пракуратуры, суда;

кампенсацыяй у парадку і памерах, якія ўстаноўлены заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў і членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь расходаў, звязаных з іх парламенцкай дзейнасцю;

выкананнем плацельшчыкам працоўных абавязкаў (уключаючы пераезд на работу ў іншую мясцовасць і кампенсацыю камандзіровачных расходаў).

Пры аплаце наймальнікам плацельшчыку расходаў на камандзіроўкі як на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, так і за яе межы ў даход, які падлягае падаткаабкладанню, не ўключаюцца сутачныя, што выплачваюцца ў межах нормаў, устаноўленых Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь, а таксама фактычна зробленыя і дакументальна пацверджаныя мэтавыя расходы на праезд да месца прызначэння і назад, зборы за паслугі аэрапортаў, камісійныя зборы, расходы на праезд у аэрапорт ці на вакзал у месцах адпраўлення, прызначэння або перасадак, на правоз багажу, расходы па найму жылога памяшкання, аплаце паслуг сувязі, атрыманню і рэгістрацыі службовага замежнага пашпарта, атрыманню віз, а таксама расходы, звязаныя з абменам наяўнай валюты або чэка ў банку і (або) небанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыі (далей — банк) на наяўную замежную валюту або з атрыманнем наяўнай замежнай валюты з выкарыстаннем банкаўскай пластыкавай карткі. Пры непрадстаўленні плацельшчыкам дакументаў, якія пацвярджаюць аплату расходаў па найму жылога памяшкання, сумы такой аплаты вызваляюцца ад падаткаабкладання ў межах нормаў, устаноўленых Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь. Аналагічны парадак падаткаабкладання прымяняецца да выплат, якія робяцца асобам, якія знаходзяцца ва ўладным ці адміністрацыйным падпарадкаванні арганізацыі, а таксама членам органа кіравання арганізацыяй, якія прыбываюць (выязджаюць) для ўдзелу ў рабоце адпаведнага органа кіравання гэтай арганізацыі.

Пры ўстанаўленні заканадаўствам Рэспублікі Беларусь нормаў выплаты кампенсацый не падлягаюць падаткаабкладанню даходы плацельшчыка ў межах такіх нормаў;

1.4. даходы, якія атрымліваюць плацельшчыкі за здачу крыві, іншыя віды донарства, здачу мацярынскага малака;

1.5. аліменты, якія атрымліваюць плацельшчыкі ў выпадках, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

1.6. дзяржаўныя прэміі Рэспублікі Беларусь;

1.7. штомесячныя грашовыя выплаты плацельшчыкам, якія маюць ганаровыя званні «народны», у памерах, якія вызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь і (або) Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

1.8. сумы аднаразовай матэрыяльнай дапамогі, якая аказваецца:

у сувязі са стыхійнымі бедствамі, надзвычайнымі і іншымі абставінамі, якія прывялі да парушэнняў умоў жыццядзейнасці фізічных асоб, чалавечых ахвяр;

наймальнікамі аднаму з блізкіх сваякоў памерлага работніка (у тым ліку пенсіянера, які раней працаваў у гэтых наймальнікаў), а таксама работнікам (у тым ліку пенсіянерам, якія раней працавалі ў гэтых наймальнікаў) у сувязі са смерцю блізкіх сваякоў.

Да блізкіх сваякоў для мэтаў гэтага Закона адносяцца бацькі, дзеці, усынавіцелі, усыноўленыя, родныя браты і сёстры, дзед, бабка, унукі, муж ці жонка;

1.9. кошт пуцёвак, за выключэннем турыстычных, у санаторна-курортныя і аздараўленчыя ўстановы, аплачаных за кошт сродкаў сацыяльнага страхавання, а таксама за кошт сродкаў рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў;

1.10. стыпендыі навучэнцаў, студэнтаў і слухачоў вучэбных устаноў у памерах, якія вызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь і (або) Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, а таксама стыпендыі, выплачваемыя ў перыяд прафесійнага навучання з Дзяржаўнага фонду садзейнічання занятасці;

1.11. даходы ў выглядзе аплаты працы і іншыя сумы ў замежнай валюце, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад дзяржаўных органаў і іншых юрыдычных асоб (па пераліку, які вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь), якія накіравалі іх на работу за граніцу, — у межах памераў, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб аплаце працы работнікаў за граніцай;

1.12. сумы аплаты працы грамадзян Рэспублікі Беларусь, накіраваных на работу за граніцу па ўзгадненню з рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання ў органы інтэграцыі, у тым ліку ў органы Саюзнай дзяржавы, Iнтэграцыйны Камітэт і Міжпарламенцкую Асамблею Еўразійскай эканамічнай супольнасці, Эканамічны Суд Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Выканаўчы камітэт Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Міжпарламенцкую Асамблею дзяржаў — удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў;

1.13. даходы плацельшчыкаў, якія атрымліваюцца ад рэалізацыі прадукцыі жывёлагадоўлі (акрамя пушной зверагадоўлі), раслінаводства і пчалярства, за выключэннем даходаў ад рэалізацыі кветак і іх насення.

Указаныя даходы вызваляюцца ад падаткаабкладання пры ўмове прадстаўлення плацельшчыкам даведкі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, якая пацвярджае, што рэалізуемая прадукцыя выраблена плацельшчыкам і (або) асобамі, указанымі ў пункце 2 артыкула 2 гэтага Закона, на зямельным участку, выдзеленым для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, садоўніцтва, агародніцтва, а пры здачы плацельшчыкамі ўказанай прадукцыі нарыхтоўчым арганізацыям спажывецкай кааперацыі і (або) іншым арганізацыям, індывідуальным прадпрымальнікам — спісаў фізічных асоб, якія прадстаўляюцца мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі такім арганізацыям, індывідуальным прадпрымальнікам. Форма даведкі зацвярджаецца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Даходы, атрыманыя ад рэалізацыі прадукцыі пчалярства, вызваляюцца ад падаткаабкладання пры ўмове, што разам з указанай даведкай ці замест яе (у выпадку, калі пчальнік размешчаны не на тых зямельных участках, якія ва ўстаноўленым парадку прадастаўлены плацельшчыку, які рэалізоўвае вырабленую ім прадукцыю пчалярства) плацельшчыкі маюць ветэрынарна-санітарны пашпарт пчальніка і (або) пасведчанне, аформленае на падставе гэтага пашпарта;

1.14. даходы плацельшчыкаў, якія атрымліваюцца ад збору і здачы лекавых раслін, дзікарослых ягад, арэхаў і іншых пладоў, грыбоў, іншай дзікарослай прадукцыі арганізацыям і (або) індывідуальным прадпрымальнікам, якія ажыццяўляюць у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, дзейнасць па прамысловай нарыхтоўцы (закупцы) указанай прадукцыі;

1.15. даходы плацельшчыкаў, якія атрымліваюцца ад фізічных асоб у выглядзе спадчыны, за выключэннем узнагароджанняў, якія выплачваюцца наследнікам (правапераемнікам) аўтараў твораў навукі, літаратуры, мастацтва, вынаходстваў, карысных мадэляў, прамысловых узораў і іншых вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, а таксама нашчадкам асоб, якія з'яўляюцца суб'ектамі сумежных правоў;

1.16 даходы плацельшчыкаў, якія атрымліваюцца ад фізічных асоб, якія прызнаюцца падатковымі рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь і не з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, у межах пяцісот базавых велічынь у суме ад усіх крыніц на працягу па-датковага перыяду;

у выніку дарэння;

у выглядзе нерухомай маёмасці па дагавору рэнты бясплатна;

1.17. даходы, якія не з'яўляюцца ўзнагароджаннямі за выкананне працоўных ці іншых абавязкаў і якія атрымліваюцца ад арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, у тым ліку ў выглядзе матэрыяльнай дапамогі, падарункаў і прызоў, аплаты кошту пуцёвак, у межах ста пяцідзесяці базавых велічынь у суме ад усіх крыніц на працягу падатковага перыяду;

1.18. прызы, атрыманыя:

спартсменамі за ўдзел у міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтвах, — у памерах, якія вызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь і (або) Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

пераможцамі рэспубліканскіх спаборніцтваў, — у памерах, якія вызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь і (або) Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

1.19. дабрачынная дапамога ў грашовай і натуральнай форме, якая атрымліваецца ад арганізацый і фізічных асоб інвалідамі і непаўналетнімі, якія не маюць бацькоў (аднаго з бацькоў), у межах да трохсот базавых велічынь у суме ад усіх крыніц на працягу падатковага перыяду;

1.20. узнагароджанні, якія выплачваюцца за перадачу ў дзяржаўную ўласнасць скарбаў;

1.21. даходы, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад ажыццяўлення імі тых відаў дзейнасці, па якіх яны з'яўляюцца плацельшчыкамі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых фізічных асоб, падатку на ігральны бізнэс, збору за ажыццяўленне рамеснай дзейнасці, а таксама даходы ад ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці, падаткаабкладанне якіх ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым для суб'ектаў малога прадпрымальніцтва, якія прымяняюць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь спрошчаную сістэму падаткаабкладання;

1.22. даходы плацельшчыкаў:

атрыманыя па дзяржаўных каштоўных паперах былога СССР і Рэспублікі Беларусь;

у выглядзе выйгрышаў, атрыманых па ўсіх відах латарэй ад арганізацый, якія ажыццяўляюць у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, латарэйную дзейнасць;

у выглядзе выйгрышаў, атрыманых ад арганізацый і (або) індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ажыццяўляюць у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, ігральны бізнэс;

у выглядзе працэнтаў, атрыманых па аблігацыях Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваным у замежнай валюце;

атрыманыя па каштоўных паперах мясцовых мэтавых аблігацыйных жыллёвых пазык;

атрыманыя ў выглядзе працэнтаў па аблігацыях адкрытага акцыянернага таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк» (у тым ліку пры іх пагашэнні), намінаваных у беларускіх рублях і замежнай валюце і размешчаных гэтым таварыствам шляхам адкрытага продажу;

1.23. даходы ў выглядзе працэнтаў, атрыманых па банкаўскіх рахунках, укладах (дэпазітах) у банках, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, калі такія банкаўскія рахункі, уклады (дэпазіты) не выкарыстоўваюцца плацельшчыкамі для прадпрымальніцкай дзейнасці, а таксама для залічэння сум задатку (залогу) пры выплатным адчужэнні маёмасці;

1.24. даходы, якія не з'яўляюцца ўзнагароджаннямі за выкананне працоўных ці іншых абавязкаў і якія атрымліваюцца ад прафсаюзных арганізацый членамі гэтых прафсаюзных арганізацый, у тым ліку ў выглядзе матэрыяльнай дапамогі, падарункаў і прызоў, аплаты кошту пуцёвак, у межах трыццаці базавых велічынь у суме ад усіх крыніц на працягу па-датковага перыяду;

1.25. грашовыя дапамогі, кошт пуцёвак (кампенсацыя), якія выдаюцца дзяржавай фізічным асобам, якія пацярпелі ў сувязі з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС;

1.26. аднаразовыя бязвыплатныя субсідыі, прадастаўляемыя ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на будаўніцтва (рэканструкцыю) ці пакупку жылых памяшканняў фізічным асобам, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў;

1.27. узносы, якія вяртаюцца фізічным асобам пры спыненні будаўніцтва кватэр і (або) індывідуальных жылых дамоў, а таксама паявыя ўзносы, якія вяртаюцца пры выбыцці фізічнай асобы з членаў арганізацый грамадзян-забудоўшчыкаў, гаражна-будаўнічых кааператываў, у тым ліку і праіндэксаваныя ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Пры спыненні будаўніцтва кватэр і (або) індывідуальных жылых дамоў, а таксама пры выбыцці фізічных асоб з членаў арганізацый грамадзян-забудоўшчыкаў да завяршэння будаўніцтва вяртаемыя ўзносы, у тым ліку і праіндэксаваныя ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, па сумах якіх раней быў прадастаўлены маёмасны па-датковы вылік, устаноўлены падпунктам 1.1 пункта 1 артыкула 15 гэтага Закона, падлягаюць падаткаабкладанню па стаўцы, устаноўленай пунктам 2 артыкула 18 гэтага Закона;

1.28. кошт форменнага адзення, якое выдаецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

1.29. даходы, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад здачы арганізацыям і (або) індывідуальным прадпрымальнікам другаснай сыравіны па пераліку, устаноўленаму Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

1.30. даходы ў выглядзе аплаты працы, налічаныя ў дзень рэспубліканскага суботніка;

1.31. даходы, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад рэалізацыі каштоўных металаў і каштоўных камянёў у любым выглядзе і стане ў скупачных пунктах арганізацый, якія ажыццяўляюць у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, дзейнасць па скупцы каштоўных металаў і каштоўных камянёў;

1.32. сумы кампенсацый, якія выплачваюцца фізічным асобам, якія пацярпелі ад нацыянал-сацыялісцкіх праследаванняў у гады Вялікай Айчыннай вайны, Беларускім рэспубліканскім фондам «Узаемаразуменне і прымірэнне»;

1.33. (Падпункт 1.33 не прыводзіцца як не ўступіўшы ў сілу.)*

1.34. даходы, якія атрымлівае плацельшчык, які мае права на сацыяльны падатковы вылік, устаноўлены артыкулам 14 гэтага Закона, у выглядзе безнаяўнай аплаты арганізацыяй ці індывідуальным прадпрымальнікам кошту навучання плацельшчыка ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь пры атрыманні першай вышэйшай ці сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Такія даходы вызваляюцца ад падаткаабкладання пры прадстаўленні плацельшчыкам арганізацыі ці індывідуальнаму прадпрымальніку дакументаў, указаных у абзацах другім і трэцім часткі чацвёртай пункта 1 артыкула 14 гэтага Закона;

1.35. даходы, атрыманыя плацельшчыкам, які мае права на маёмасны падатковы вылік, устаноўлены падпунктам 1.1 пункта 1 артыкула 15 гэтага Закона, у выглядзе безнаяўнай аплаты арганізацыяй ці індывідуальным прадпрымальнікам расходаў плацельшчыка на новае будаўніцтва ці набыццё на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь індывідуальнага жылога дома ці кватэры, а таксама на пагашэнне крэдытаў (уключаючы працэнты па іх), атрыманых плацельшчыкам у банках Рэспублікі Беларусь і фактычна зрасходаваных ім на новае будаўніцтва ці набыццё на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь індывідуальнага жылога дома ці кватэры. Такія даходы вызваляюцца ад падаткаабкладання пры прадстаўленні плацельшчыкам арганізацыі ці індывідуальнаму прадпрымальніку дакументаў, указаных у абзацах другім—восьмым часткі трэцяй падпункта 1.1 пункта 1 артыкула 15 гэтага Закона;

1.36. грашовае забеспячэнне (утрыманне), якое атрымліваюць па месцы службы жанчыны з ліку асоб ваеннаслужачых, радавога і начальніцкага складу органаў унутраных спраў, фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь, за перыяд іх знаходжання ў сацыяльным водпуску па цяжарнасці і родах;

1.37. грашовае забеспячэнне, сутачныя і іншыя сумы, якія атрымліваюць па месцы службы (збораў) ваеннаслужачыя абавязковай тэрміновай ваеннай службы і ваеннаабавязанымі, прызванымі на ваенныя і спецыяльныя зборы, грашовае забеспячэнне, харчовае і рэчавае забеспячэнне курсантаў і выхаванцаў воінскіх часцей па нормах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

1.38. кошт аб'ёму ўтрымання з утрыманнем атрымальніка рэнты па дагавору пажыццёвага ўтрымання з утрыманнем;

1.39. даходы, якія атрымліваюць навучэнцы агульнаадукацыйных і прафесійна-тэхнічных навучальных устаноў за выкананыя імі работы, звязаныя з вучэбна-вытворчым працэсам;

1.40. даходы ўдзельнікаў студэнцкіх атрадаў, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, за работу ў складзе такіх атрадаў.

2. Даходы, якія не падлягаюць падаткаабкладанню (якія вызваляюцца ад падаткаабкладання) у адпаведнасці з пунктам 1 гэтага артыкула ў межах размераў, устаноўленых указаным пунктам, у частцы перавышэння такіх памераў падлягаюць падаткаабкладанню ў парадку, прадугледжаным гэтым Законам для падаткаабкладання даходаў, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад адпаведных крыніц.

Артыкул 13. Стандартныя падатковыя вылікі

1. Пры вызначэнні памеру падатковай базы ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 5 гэтага Закона плацельшчык мае права на атрыманне наступных стандартных падатковых вылікаў:

1.1. у памеры адной базавай велічыні за кожны месяц падатковага перыяду;

1.2. у памерах дзвюх базавых велічынь на кожнае дзіця да васемнаццаці гадоў і (або) кожнага ўтрыманца за кожны месяц падатковага перыяду.

Утрыманцамі для мэтаў гэтага Закона прызнаюцца:

непаўналетнія, на ўтрыманне якіх па рашэнню суда ці па распараджэнню фізічнай асобы ўтрымліваюцца сумы ў памеры, які не меншы за прадугледжаны для спагнання аліментаў, — для аднаго з бацькоў гэтых непаўналетніх, які выплачвае ўказаныя сумы;

фізічныя асобы, якія знаходзяцца ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту трох гадоў і якія не маюць іншых даходаў, акрамя дзяржаўных дапамог на дзяцей, — для мужа (жонкі), а пры яго (яе) адсутнасці — для фізічнай асобы, ва ўстаноўленым парадку прызнанай бацькам дзіцяці, з даходаў якой па рашэнню суда ці па распараджэнню фізічнай асобы ўтрымліваюцца сумы на ўтрыманне дадзенага ўтрыманца ў памеры, які не меншы за прадугледжаны для спагнання аліментаў. У выпадку, калі ў такім водпуску пры наяўнасці бацькоў (бацькі) знаходзіцца фізічная асоба з ліку асоб, вызначаных Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, якая не з'яўляецца бацькам дзіцяці і не мае мужа (жонкі), яна прызнаецца ўтрыманцам для аднаго з бацькоў дзіцяці;

студэнты і навучэнцы дзённай формы навучання старэйшыя за васемнаццаць гадоў, якія атрымліваюць сярэднюю, першую вышэйшую ці сярэднюю спецыяльную адукацыю, — для іх бацькоў, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, удоў (удаўцоў), адзінокіх бацькоў;

непаўналетнія, над якімі ўстаноўлена апека ці папячыцельства, — для апекуноў ці папячыцеляў гэтых непаўналетніх.

Стандартны падатковы вылік, устаноўлены гэтым падпунктам, прадастаўляецца з месяца нараджэння дзіцяці ці з'яўлення ўтрыманца і захоўваецца да канца месяца, у якім дзіця дасягнула васемнаццацігадовага ўзросту ці было аб'яўлена цалкам дзеяздольным, студэнты і навучэнцы дзённай формы навучання, якія атрымліваюць сярэднюю, першую вышэйшую ці сярэднюю спецыяльную адукацыю, скончылі вучобу, фізічная асоба перастала быць утрыманцам, а таксама да канца месяца, у якім надышла смерць дзіцяці ці ўтрыманца.

Стандартны падатковы вылік прадастаўляецца абодвум бацькам, удаве (удаўцу), адзінокаму бацьку, апекуну ці папячыцелю, на ўтрыманні якіх знаходзіцца дзіця і (або) утрыманец.

Удовам (удаўцам), адзінокім бацькам, апекунам ці папячыцелям устаноўлены гэтым падпунктам стандартны падатковы вылік прадастаўляецца ў двайным памеры. Прадастаўленне стандартнага падатковага выліку ў такім памеры ўдовам (удаўцам), адзінокім бацькам спыняецца з месяца, які надыходзіць за месяцам уступлення іх у шлюб;

1.3. у памеры дзесяці базавых велічынь за кожны месяц падатковага перыяду. Такі стандартны па-датковы вылік прадастаўляецца наступным катэгорыям плацельшчыкаў:

фізічным асобам, якія захварэлі і перанеслі прамянёвую хваробу, выкліканую наступствамі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, а таксама інвалідам, у адносінах да якіх устаноўлена прычынная сувязь наступіўшай інваліднасці з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС;

фізічным асобам, якія ў 1986—1987 гадах бралі ўдзел у работах па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у межах зоны эвакуацыі ці якія былі занятыя ў гэты перыяд на эксплуатацыі ці іншых работах на ўказанай станцыі (у тым ліку часова накіраваным і камандзіраваным), уключаючы ваеннаслужачых і ваеннаабавязаных, прызваных на спецыяльныя зборы і прыцягнутых да выканання работ, звязаных з ліквідацыяй наступстваў гэтай катастрофы;

фізічным асобам — Героям Сацыялістычнай Працы, Героям Савецкага Саюза, Героям Беларусі, поўным кавалерам ордэнаў Славы, Працоўнай Славы, Айчыны;

фізічным асобам — удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны, а таксама асобам, якія маюць права на льготнае падаткаабкладанне ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 17 красавіка 1992 года «Аб ветэранах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249; Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787);

фізічным асобам — інвалідам I і II групы незалежна ад прычын інваліднасці, інвалідам з дзяцінства, дзецям-інвалідам ва ўзросце да васемнаццаці гадоў.

Плацельшчыкам, якія адносяцца да дзвюх і больш катэгорый, указаны ў гэтым падпункце стандартны падатковы вылік прадастаўляецца ў памеры, які не перавышае дзесяці базавых велічынь за кожны месяц падатковага перыяду.

2. Устаноўленыя гэтым артыкулам стандартныя падатковыя вылікі прадастаўляюцца плацельшчыку наймальнікам па месцы асноўнай работы (службы, вучобы) плацельшчыка на падставе дакументаў, якія пацвярджаюць яго права на такія падатковыя вылікі.

Пералік дакументаў, якія пацвярджаюць права на стандартныя падатковыя вылікі, устаноўленыя гэтым артыкулам, вызначаецца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

3. У выпадку, калі на працягу падатковага перыяду стандартныя падатковыя вылікі плацельшчыку не прадастаўляліся ці былі прадастаўлены ў меншым памеры, чым прадугледжана гэтым артыкулам, пасля заканчэння падатковага перыяду (плацельшчыкам, указаным у пункце 1 артыкула 21 гэтага Закона, — і на працягу падатковага перыяду) на падставе па-датковай дэкларацыі (разліку) і дакументаў, якія пацвярджаюць права на такія вылікі, падатковым органам робіцца пераразлік падатковай базы з улікам прадастаўлення стандартных падатковых вылікаў у памерах, прадугледжаных гэтым артыкулам.

Артыкул 14. Сацыяльны падатковы вылік

1. Пры вызначэнні памеру падатковай базы ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 5 гэтага Закона плацельшчык мае права на атрыманне сацыяльнага падатковага выліку ў суме, уплачанай ім на працягу падатковага перыяду за сваё навучанне ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь пры атрыманні першай вышэйшай ці сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Выліку падлягаюць таксама сумы, уплачаныя плацельшчыкам, які знаходзіцца ў зарэгістраваным шлюбе, за навучанне мужа (жонкі), плацельшчыкам-бацькам — за навучанне сваіх дзяцей, плацельшчыкам-апекуном (плацельшчыкам-папячыцелем) — за навучанне сваіх падапечных ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь пры атрыманні імі першай вышэйшай ці сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Сацыяльны падатковы вылік прадастаўляецца ў памеры фактычна праведзеных расходаў на навучанне. Плацельшчыкам, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, вылік сум, уплачаных за навучанне мужа (жонкі), прадастаўляецца ў памеры фактычна зробленых расходаў на такое навучанне ў агульнай суме на мужа і жонку. Плацельшчыкам-бацькам сацыяльны падатковы вылік прадастаўляецца ў памеры фактычна зробленых расходаў на навучанне кожнага дзіцяці ў агульнай суме на абодвух бацькоў.

Сацыяльны падатковы вылік прадастаўляецца пры падачы плацельшчыкам наступных дакументаў:

даведкі ўстановы адукацыі Рэспублікі Беларусь, якая пацвярджае, што плацельшчык ці яго муж (жонка, яго дзеці, яго падапечныя) з'яўляюцца навучэнцамі ці студэнтамі гэтай установы адукацыі і атрымліваюць першую вышэйшую ці сярэднюю спецыяльную адукацыю;

копіі дагавора, заключанага з установай адукацыі Рэспублікі Беларусь, аб аказанні адукацыйных паслуг на платнай аснове;

дакументаў, якія пацвярджаюць фактычную аплату адукацыйных паслуг.

2. Сацыяльны падатковы вылік прадастаўляецца пры падачы плацельшчыкам падатковай дэкларацыі (разліку) у падатковы орган пасля заканчэння па- датковага перыяду.

Артыкул 15. Маёмасныя падатковыя вылікі

1. Пры вызначэнні памеру падатковай базы ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 5 гэтага Закона плацельшчык мае права на атрыманне наступных маёмасных падатковых вылікаў:

1.1. у суме фактычна зробленых плацельшчыкам, які стаіць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў у мясцовым выканаўчым і распарадчым органе, расходаў на новае будаўніцтва ці набыццё на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь індывідуальнага жылога дома ці кватэры, а таксама на пагашэнне крэдытаў (уключаючы працэнты па іх), атрыманых плацельшчыкам у банках Рэспублікі Беларусь і фактычна зрасходаваных ім на новае будаўніцтва ці набыццё на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь індывідуальнага жылога дома ці кватэры.

Пры новым будаўніцтве індывідуальнага жылога дома ці кватэры фактычна зробленыя плацельшчыкам0і расходы на такое будаўніцтва падлягаюць вылічэнню ў межах поўнага праектнага кошту будаўніцтва індывідуальнага жылога дома ці кватэры.

Маёмасны падатковы вылік, указаны ў гэтым падпункце, прадастаўляецца плацельшчыку на падставе яго пісьмовай заявы і наступных дакументаў:

даведкі мясцовага выканаўчага і распарадчага органа, якая пацвярджае, што плацельшчык ці члены яго сям'і стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў ці стаялі на такім уліку на момант заключэння крэдытнага дагавора;

копіі крэдытнага дагавора — пры атрыманні плацельшчыкам у банках Рэспублікі Беларусь крэдытаў на новае будаўніцтва ці набыццё на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь індывідуальнага жылога дома ці кватэры;

выпіскі з рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб уключэнні плацельшчыка ў склад жыллёва-будаўнічага кааператыва, маладзёжнага жылога комплексу або копіі дагавора аб долевым удзеле ў жыллёвым будаўніцтве ці копіі дагавора аб будаўніцтве — пры будаўніцтве кватэр у складзе жыллёва-будаўнічага кааператыва, маладзёжнага жылога комплексу, а таксама ў парадку долевага ўдзелу ў жыллёвым будаўніцтве па дагавору з забудоўшчыкам ці іншаму дагавору аб будаўніцтве жылля;

копіі дзяржаўнага акта на права пажыццёвага ўладання, якое атрымліваецца ў спадчыну, ці на права прыватнай уласнасці на зямельны ўчастак, прадастаўлены для будаўніцтва і абслугоўвання жылога дома, — пры будаўніцтве індывідуальных жылых дамоў;

даведкі аб поўным праектным кошце будаўніцтва індывідуальнага жылога дома ці кватэры — пры будаўніцтве індывідуальных жылых дамоў ці кватэр;

копіі тэхнічнага пашпарта на індывідуальны жылы дом ці кватэру — пры набыцці індывідуальных жылых дамоў ці кватэр;

копіі дагавора на набыццё тавараў (выкананне работ, аказанне паслуг), якія выкарыстоўваюцца пры будаўніцтве індывідуальных жылых дамоў, — пры будаўніцтве індывідуальных жылых дамоў. Пры набыцці такіх тавараў (выкананні работ, аказанні паслуг) у фізічнай асобы, якая не з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, у дагаворы павінны быць указаны прозвішча, імя, імя па бацьку, месца жыхарства, пашпартныя даныя такой фізічнай асобы;

квітанцый да прыходных касавых ордэраў, плацежных інструкцый аб пералічэнні грашовых сродкаў з рахунку плацельшчыка на рахунак прадаўца (падрадчыка, выканаўцы), таварных і касавых чэкаў, актаў аб закупцы тавараў (выкананні работ, аказанні паслуг) у фізічных асоб і іншых дакументаў, — якія пацвярджаюць фактычную аплату тавараў (работ, паслуг).

Пры набыцці індывідуальных жылых дамоў і кватэр у агульную долевую ці агульную сумесную ўласнасць памер маёмаснага падатковага выліку, падлічанага ў адпаведнасці з гэтым падпунктам, размяркоўваецца паміж удзельнікамі агульнай долевай або агульнай сумеснай уласнасці прапарцыянальна іх долі ці ў адпаведнасці з іх пісьмовай заявай (у выпадку набыцця індывідуальнага жылога дома ці кватэры ў агульную сумесную ўласнасць).

Паўторнае прадастаўленне плацельшчыку маёмаснага падатковага выліку, прадугледжанага гэтым падпунктам, не дапускаецца.

Калі ў падатковым перыядзе маёмасны падатковы вылік, прадугледжаны гэтым падпунктам, не можа быць выкарыстаны цалкам, яго астатак можа быць перанесены на наступныя падатковыя перыяды да поўнага яго выкарыстання;

1.2. у суме фактычна зробленых плацельшчыкам і дакументальна пацверджаных расходаў, звязаных з набыццём і (або) адчужэннем выплатна адчужаемай маёмасці, за выключэннем рэалізацыі плацельшчыкам прыналежных яму каштоўных папер і фінансавых інструментаў тэрміновага рынку, базісным актывам па якіх з'яўляюцца каштоўныя паперы. Склад указаных расходаў, парадак іх выключэння з даходаў, якія падлягаюць падаткаабкладанню, і парадак дакументальнага пацвярджэння вызначаюцца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Асаблівасці вызначэння падатковай базы, падліку і ўплаты падатку з даходаў, атрымліваемых па аперацыях з каштоўнымі паперамі і аперацыям з фінансавымі інструментамі тэрміновага рынку, базісным актывам па якіх з'яўляюцца каштоўныя паперы, устаноўлены артыкулам 9 гэтага Закона.

Пры рэалізацыі маёмасці, якая знаходзіцца ў агульнай долевай ці агульнай сумеснай уласнасці, памер маёмаснага падатковага выліку, падлічанага ў адпаведнасці з гэтым падпунктам, размяркоўваецца паміж удзельнікамі агульнай долевай ці агульнай сумеснай уласнасці прапарцыянальна іх долі ці ў адпаведнасці з іх пісьмовай заявай (у выпадку рэалізацыі маёмасці, якая знаходзіцца ў агульнай сумеснай уласнасці).

Палажэнні гэтага падпункта не распаўсюджваюцца на даходы, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад продажу маёмасці ў сувязі з ажыццяўленнем імі прадпрымальніцкай дзейнасці.

2. Маёмасныя падатковыя вылікі прадастаўляюцца плацельшчыкам пры падачы імі падатковай дэкларацыі (разліку) у падатковыя органы пасля заканчэння падатковага перыяду.

Падатковы вылік пры вызначэнні падатковай базы па аперацыях з каштоўнымі паперамі прадастаўляецца ў парадку, устаноўленым пунктам 3 артыкула 9 гэтага Закона.

Артыкул 16. Прафесійныя падатковыя вылікі

1. Пры вызначэнні памеру падатковай базы ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 5 гэтага Закона права на атрыманне прафесійных падатковых вылікаў маюць наступныя катэгорыі плацельшчыкаў:

1.1. плацельшчыкі — індывідуальныя прадпрымальнікі і прыраўнаваныя да іх для мэтаў падаткаабкладання асобы (прыватныя натарыусы) — у суме фактычна вырабленых і дакументальна пацверджаных расходаў, непасрэдна звязаных з ажыццяўленнем імі прадпрымальніцкай дзейнасці.

Склад указаных расходаў, парадак іх выключэння з даходаў, якія падлягаюць падаткаабкладанню, і парадак дакументальнага пацвярджэння вызначаюцца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па ўзгадненню з Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь.

Сума такіх расходаў вызначаецца плацельшчыкам самастойна.

Замест атрымання прафесійнага падатковага выліку ў суме фактычна зробленых плацельшчыкамі і дакументальна пацверджаных расходаў, непасрэдна звязаных з ажыццяўленнем імі прадпрымальніцкай дзейнасці, плацельшчыкі, указаныя ў гэтым падпункце, маюць права на прафесійны падатковы вылік у памеры 10 працэнтаў агульнай сумы даходаў, атрыманых ад прадпрымальніцкай дзейнасці;

1.2. плацельшчыкі, якія атрымліваюць даходы ад здачы ў арэнду (субарэнду), наём (паднаём) жылых і нежылых памяшканняў, — у суме фактычна зробленых імі і дакументальна пацверджаных расходаў, непасрэдна звязаных з атрыманнем такіх даходаў.

Склад указаных расходаў, парадак іх выключэння з даходаў, якія падлягаюць падаткаабкладанню, і парадак дакументальнага пацвярджэння вызначаюцца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь;

1.3. плацельшчыкі, якія атрымліваюць аўтарскія ўзнагароджанні ці ўзнагароджанні за стварэнне, выкананне або іншае выкарыстанне твораў навукі, літаратуры і мастацтва, узнагароджанні аўтарам вынаходстваў, карысных мадэляў, прамысловых узораў і іншых вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, — у суме фактычна зробленых імі і дакументальна пацверджаных расходаў.

Склад указаных расходаў, парадак іх выключэння з даходаў, якія падлягаюць падаткаабкладанню, і парадак дакументальнага пацвярджэння вызначаюцца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Замест атрымання прафесійнага падатковага выліку ў суме фактычна зробленых імі і дакументальна пацверджаных расходаў плацельшчыкі, указаныя ў гэтым падпункце, маюць права на прафесійны па-датковы вылік у наступных памерах:

Вынікі інтэлектуальнай Нарматывы расходаў дзейнасці (у працэнтах у адносінах да сумы налічанага даходу)

Творы літаратуры (кнігі, 20 брашуры, артыкулы і інш.)

Драматычныя і музычна- 20 драматычныя творы, творы харэаграфіі, пантамімы і іншыя сцэнарныя творы

Музычныя творы з тэктсам 40 ці без тэксту

Аўдыёвізуальныя творы 30 (кіна-, тэле-, відэафільмы, дыяфільмы і іншыя кіна- і тэлетворы)

Творы скульптуры, жывапісу, 40 графікі, літаграфіі і іншыя творы выяўленчага мастацтва

Творы прыкладнога 40 мастацтва

Творы архітэктуры, 30 горадабудаўніцтва і садова- паркавага мастацтва

Фатаграфічныя творы і творы, 30 атрыманыя спосабамі, аналагічнымі фатаграфіі

Карты, планы, эскізы, 20 ілюстрацыі і пластычныя творы, якія адносяцца да геаграфіі, тапаграфіі і іншых навук

Камп'ютарныя праграмы 20

Вытворныя творы (пераклады, 20 апрацоўкі, анатацыі, рэфераты, рэзюме, агляды, інсцэніроўкі, музычныя аранжыроўкі і іншыя перапрацоўкі твораў навукі, літаратуры і мастацтва)

Зборнікі (энцыклапедыі, 20 анталогіі, базы даных) і іншыя складаныя творы, якія ўяўляюць сабой па падбору ці размяшчэнню матэрыялаў вынік творчай працы

Выкананне твораў літаратуры 20 і мастацтва

Стварэнне навуковых работ 20 і распрацовак

Вынаходкі, карысныя мадэлі, 30 прамысловыя ўзоры і іншыя вынікі інтэлектуальнай дзейнасці (у адносінах да сумы даходу, атрыманага за першыя два гады выкарыстання)

2. Пры вызначэнні падатковай базы расходы, пацверджаныя дакументальна, не могуць улічвацца адначасова з расходамі ў межах нарматываў, устаноўленых гэтым артыкулам.

3. Устаноўлены падпунктам 1.1 пункта 1 гэтага артыкула прафесійны падатковы вылік прадастаўляецца плацельшчыкам пры падачы імі падатковай дэкларацыі (разліку) у падатковы орган у парадку, устаноўленым пунктам 4 артыкула 21 гэтага Закона.

4. Устаноўленыя падпунктамі 1.2 і 1.3 пункта 1 гэтага артыкула прафесійныя падатковыя вылікі прадастаўляюцца плацельшчыкам пры падачы імі па- датковай дэкларацыі (разліку) у падатковыя органы пасля заканчэння падатковага перыяду.

Артыкул 17. Дата фактычнага атрымання даходу

1. Для мэтаў гэтага Закона, калі іншае не прадугледжана пунктамі 2 і 3 гэтага артыкула, дата фактычнага атрымання даходу вызначаецца як дзень:

1.1. выплаты даходу, у тым ліку пералічэння даходу на рахункі плацельшчыка ў банках ці па яго даручэнню на рахункі трэціх асоб, — пры атрыманні даходаў у грашовай форме;

1.2. перадачы даходаў у натуральнай форме — пры атрыманні даходаў у натуральнай форме;

1.3. які надыходзіць за днём, устаноўленым для вяртання маёмасці, — пры атрыманні маёмасці на зваротнай ці ўмоўна зваротнай аснове (заём, задатак і інш.);

1.4. спынення абавязацельства перад плацельшчыкам пасля выплаты (выдачы) яму даходу — пры спыненні такога абавязацельства, у тым ліку ў выніку заліку, даравання доўгу, уступкі плацельшчыкам права патрабавання іншай асобе.

2. Пры атрыманні даходу ў выглядзе аплаты працы датай фактычнага атрымання плацельшчыкам такога даходу прызнаецца апошні дзень месяца, за які яму быў налічаны даход за выкананне працоўных абавязкаў у адпаведнасці з працоўным дагаворам (кантрактам).

3. Пры немагчымасці вызначэння дня атрымання даходу ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь датай фактычнага атрымання даходу прызнаецца дзень прыбыцця плацельшчыка на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, а пры адсутнасці такога прыбыцця на працягу справаздачнага падатковага перыяду — апошні працоўны дзень гэтага падатковага перыяду.

Артыкул 18. Падатковыя стаўкі

1. Падатковыя стаўкі ўстанаўліваюцца ў наступных памерах, калі іншае не прадугледжана гэтым артыкулам:

Памер падатковай Падатковыя стаўкі базы (сумы падатку) за падатковы перыяд

1. Да 240 сярэдня- 9 працэнтаў месячных базавых велічынь

2. Ад 240 сярэдня- 21,6 сярэднямесячнай месячных базавых базавай велічыні + велічынь + 1 руб. да 15 працэнтаў з сумы, 600 сярэднямесячных якая перавышае базавых велічынь 240 сярэднямесячных базавых велічынь

3. Ад 600 сярэдняме- 75,6 сярэднямесячнай сячных базавых базавай велічыні + велічынь + 1 руб. да 20 працэнтаў з сумы, 840 сярэднямесячных якая перавышае базавых велічынь 600 сярэднямесячных базавых велічынь

4. Ад 840 сярэдня- 123,6 сярэднямесячнай месячных базавых базавай велічыні + велічынь + 1 руб. да 25 працэнтаў з сумы, 1080 сярэднямесячных якая перавышае базавых велічынь 840 сярэднямесячных базавых велічынь

5. Ад 1080 сярэдня- 183,6 сярэднямесячнай месячных базавых базавай велічыні + велічынь + 1 руб. 30 працэнтаў з сумы, і вышэй якая перавышае 1080 сярэднямесячных базавых велічынь

Сярэднямесячная базавая велічыня вызначаецца з дакладнасцю да аднаго знака пасля коскі як суадносіны сумы базавых велічынь, якія дзейнічалі ў падатковым перыядзе, да 12 (колькасць месяцаў у падатковым перыядзе (каляндарным годзе. Пры гэтым за месяцы, якія на момант вылічвання падатку не надышлі, прымяняецца памер базавай велічыні, дзеючай на дату вылічвання падатку.

Падатковыя стаўкі, устаноўленыя гэтым пунктам, у лічбавым выкладанні вылічваюцца з дакладнасцю да цэлага і публікуюцца ў рэспубліканскіх сродках масавай інфармацыі Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

2. Падатковая стаўка ўстанаўліваецца ў памеры 20 працэнтаў у адносінах да даходаў, якія атрымліваюць плацельшчыкі ад падатковых агентаў, якія не з'яўляюцца месцам іх асноўнай работы (службы, вучобы), калі іншае не ўстаноўлена гэтым артыкулам.

Месцам асноўнай работы (службы, вучобы) плацельшчыкаў з'яўляюцца наймальнікі, якія прызнаюцца ў якасці такіх у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3. Указаныя ў пункце 2 гэтага артыкула даходы, падаткаабкладанне якіх ажыццяўляецца па стаўцы 20 працэнтаў, у сукупны гадавы даход не ўключаюцца і дэклараванню не падлягаюць.

Для мэтаў гэтага Закона сукупным гадавым даходам прызнаецца агульная сума даходаў, у адносінах да якіх прадугледжаны падатковыя стаўкі, устаноўленыя пунктам 1 гэтага артыкула, і якія атрыманы плацельшчыкам на працягу падатковага перыяду ад усіх крыніц.

Падаткаабкладанне даходаў, указаных у пункце 2 гэтага артыкула, пры падачы плацельшчыкам адпаведнай заявы падатковаму агенту і (або) у па-датковы орган можа ажыццяўляцца па стаўках, якія ўстаноўлены пунктам 1 гэтага артыкула, з уключэннем іх у сукупны гадавы даход і прадстаўленнем падатковай дэкларацыі (разліку) у парадку, які ўстаноўлены артыкулам 23 гэтага Закона.

4. Падатковая стаўка ўстанаўліваецца ў памеры 15 працэнтаў у адносінах да даходаў, атрыманых:

4.1. за выкананне грамадскіх абавязкаў у камісіях па падрыхтоўцы і правядзенню выбараў, рэферэндуму, па правядзенню галасавання па адкліканню дэпутата;

4.2. у выглядзе дывідэндаў.

Указаныя ў гэтым пункце даходы ў сукупны гадавы даход не ўключаюцца і дэклараванню не падлягаюць.

5. Падатковая стаўка ўстанаўліваецца ў памеры 40 працэнтаў у адносінах да даходаў, атрыманых спадчыннікамі (правапераемнікамі) аўтараў твораў навукі, літаратуры, мастацтва, вынаходак, карысных мадэляў, прамысловых узораў і іншых вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці, у тым ліку спадчыннікамі асоб, якія з'яўляюцца суб'ектамі сумежных правоў.

Указаныя даходы ў сукупны гадавы даход не ўключаюцца і дэклараванню не падлягаюць.

6. Падатковыя стаўкі ў адносінах да даходаў, атрыманых плацельшчыкамі, якія не з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, ад здачы ў арэнду (субарэнду), наём (паднаём) жылых і нежылых памяшканняў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, у памеры, які не перавышае пяцьсот базавых велічынь у падатковым перыядзе, вызначаемых на дату фактычнага атрымання даходу, устанаўліваюцца ў фіксаваных сумах.

Пры атрыманні ў падатковым перыядзе даходаў, указаных у частцы першай гэтага пункта, у памеры, які перавышае пяцьсот базавых велічынь, вызначаемых на дату фактычнага атрымання даходу, такія даходы ўключаюцца ў сукупны гадавы даход.

Памер фіксаваных сум падатку ўстанаўліваецца абласнымі (Мінскім гарадскім) Саветамі дэпутатаў, калі іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Парадак вылічэння, парадак і тэрміны выплаты фіксаваных сум падатку ўстанаўліваюцца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь, калі іншае не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 19. Парадак вылічэння падатку

1. Сума падатку пры вызначэнні падатковай базы ў адпаведнасці з пунктам 3 артыкула 5 гэтага Закона вылічваецца як адпаведная падатковай стаўцы, якая ўстаноўлена пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона, доля падатковай базы.

2. Сума падатку пры вызначэнні падатковай базы ў адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 5 гэтага Закона вылічваецца як адпаведная падатковай стаўцы працэнтная доля падатковай базы.

Артыкул 20. Асаблівасці вылічэння падатку падатковымі агентамі. Парадак і тэрміны выплаты падатку падатковымі агентамі

1. Беларускія арганізацыі, індывідуальныя прадпрымальнікі, замежныя арганізацыі, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь праз пастаянныя прадстаўніцтвы, пастаянныя прадстаўніцтвы міжнародных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь, дыпламатычныя і прыраўнаваныя да іх прадстаўніцтвы замежных дзяржаў у Рэспубліцы Беларусь, ад якіх плацельшчык атрымаў даходы, указаныя ў пункце 2 гэтага артыкула, абавязаны вылічыць, утрымаць у плацельшчыка і пералічыць у бюджэт суму падатку, якая вылічана ў адпаведнасці з артыкулам 19 гэтага Закона, з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных гэтым артыкулам.

Указаныя ў гэтым пункце беларускія арганізацыі, індывідуальныя прадпрымальнікі, замежныя арганізацыі, якія ажыццяўляюць дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь праз пастаянныя прадстаўніцтвы, пастаянныя прадстаўніцтвы міжнародных арганізацый у Рэспубліцы Беларусь, дыпламатычныя і прыраўнаваныя да іх прадстаўніцтвы замежных дзяржаў у Рэспубліцы Беларусь прызнаюцца падатковымі агентамі і маюць правы, нясуць абавязкі, якія ўстаноўлены артыкулам 23 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь і гэтым Законам.

2. Вылічэнне і выплата падатку ў адпаведнасці з гэтым артыкулам ажыццяўляюцца ў адносінах да даходаў плацельшчыка, крыніцай якіх з'яўляецца падатковы агент, за выключэннем даходаў, у адносінах да якіх вылічэнне і выплата падатку ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з артыкуламі 9 і 21 гэтага Закона.

3. Вылічэнне падатку ў прымяненні да ўсіх даходаў, у адносінах да якіх прымяняюцца падатковыя стаўкі, устаноўленыя пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона, і якія налічаны плацельшчыку за дадзены падатковы перыяд, ажыццяўляецца падатковымі агентамі нарастаючым падрахункам з пачатку падатковага перыяду з залікам вылічанай у папярэднія месяцы бягучага падатковага перыяду сумы падатку.

Пры змяненні плацельшчыкам на працягу па-датковага перыяду месца асноўнай работы (службы, вучобы) вылічэнне падатку па новаму месцу асноўнай работы (службы, вучобы) ажыццяўляецца з улікам сумы даходу і з залікам сумы падатку, атрыманай (вылічанай) з плацельшчыка ў дадзеным падатковым перыядзе па ранейшаму месцу асноўнай работы (службы, вучобы).

Даходы, якія атрыманы плацельшчыкам па ранейшаму месцу асноўнай работы (службы, вучобы), і вылічаныя з іх сумы падатку пацвярджаюцца даведкай, якая выдаецца ў адпаведнасці з падпунктам 2.3 пункта 2 артыкула 24 гэтага Закона.

4. Сума падатку ў прымяненні да даходаў, у адносінах да якіх прымяняюцца падатковыя стаўкі, якія ўстаноўлены пунктамі 2—5 артыкула 18 гэтага Закона, вылічваецца падатковым агентам асобна па кожнай суме ўказанага даходу, налічанага плацельшчыку.

Вылічэнне сумы падатку ажыццяўляецца без уліку даходаў, атрыманых плацельшчыкам ад іншых падатковых агентаў, і вылічаных іншымі падатковымі агентамі сум падатку.

5. Падатковыя агенты абавязаны ўтрымаць вылічаную суму падатку непасрэдна з даходаў плацельшчыка пры іх фактычнай выплаце.

Утрыманне ў плацельшчыка вылічанай сумы падатку ажыццяўляецца падатковым агентам за кошт любых грашовых сродкаў, якія выплачваюцца па-датковым агентам плацельшчыку, пры фактычнай выплаце ўказаных грашовых сродкаў плацельшчыку або па яго даручэнню трэцім асобам.

Устаноўлены гэтым пунктам абавязак па ўтрыманню падатку не распаўсюджваецца на выпадкі выплаты даходаў у выглядзе аплаты працы за першую палову месяца.

6. Падатковыя агенты абавязаны пералічваць сумы вылічанага і ўтрыманага падатку не пазней чым у дзень фактычнага атрымання ў банку наяўных грашовых сродкаў на выплату даходу і (або) дня пералічэння даходу з рахункаў падатковых агентаў у банку на рахункі плацельшчыка або па яго даручэнню на рахункі трэціх асоб у банках.

У іншых выпадках, якія не прадугледжаны гэтым пунктам, падатковыя агенты абавязаны пералічваць вылічаныя і ўтрыманыя сумы падатку не пазней за дзень, які надыходзіць за днём фактычнага атрымання плацельшчыкам даходу, — для даходаў, якія выплачваюцца ў грашовай форме, а таксама за дзень, які надыходзіць за днём фактычнага ўтрымання вылічаных сум падатку, — для даходаў, якія атрымлівае плацельшчык у натуральнай форме.

7. Сума падатку, якая вылічана і ўтрымана па-датковым агентам у плацельшчыка, у адносінах да якога ён прызнаецца крыніцай даходу, выплачваецца ў бюджэт па месцу пастаноўкі падатковага агента на ўлік у падатковым органе.

Падатковыя агенты — беларускія арганізацыі, якія ўказаны ў пункце 1 гэтага артыкула, якія маюць філіялы, прадстаўніцтвы і іншыя адасобленыя падраздзяленні (далей — адасобленыя падраздзяленні), якія ўказаны ў пункце 3 артыкула 13 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь, абавязаны пералічваць вылічаныя і ўтрыманыя сумы падатку як па месцы свайго знаходжання, так і па месцы знаходжання кожнага свайго адасобленага падраздзялення.

Сума падатку, якая падлягае пералічэнню ў бюджэт па месцы знаходжання адасобленага падраздзялення, вызначаецца зыходзячы з сумы даходу, які падлягае падаткаабкладанню, налічваецца і выплачваецца плацельшчыкам гэтымі адасобленымі падраздзяленнямі.

8. Выплата падатку за кошт сродкаў падатковых агентаў, калі іншае не ўстаноўлена часткай другой гэтага пункта, не дапускаецца. Пры заключэнні дагавораў (здзелак) забараняецца ўключэнне ў іх умоў, у адпаведнасці з якімі падатковыя агенты, якія выплачваюць даход, прымаюць на сябе абавязацельствы несці расходы, звязаныя з выплатай падатку за фізічных асоб.

Пры выдачы фізічным асобам пазык і крэдытаў (за выключэннем пазык і крэдытаў, якія выдадзены на будаўніцтва або набыццё індывідуальных жылых дамоў ці кватэр асобам, якія знаходзяцца на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў у мясцовых выканаўчых і распарадчых органах) падатковымі агентамі (акрамя банкаў, якія выдаюць крэдыты на агульных падставах) падатак вылічваецца па стаўцы, якая ўстаноўлена пунктам 2 артыкула 18 гэтага Закона, і выплачваецца ў бюджэт за кошт сродкаў падатковых агентаў не пазней за дзень, які надыходзіць за днём выдачы пазыкі, крэдыту. Па меры пагашэння фізічнымі асобамі пазык, крэдытаў раней выплачаная сума падатку падлягае вяртанню падатковаму агенту шляхам змяншэння ім пералічваемай сумы вылічанага і ўтрыманага падатку.

Артыкул 21. Асаблівасці вылічэння, парадак і тэрміны выплаты падатку індывідуальнымі прадпрымальнікамі

1. Вылічэнне і выплату падатку ў адпаведнасці з гэтым артыкулам ажыццяўляюць наступныя плацельшчыкі:

1.1. беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі — па сумах даходаў, якія атрыманы ад ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці;

1.2. прыватныя натарыусы — па сумах даходаў, якія атрыманы ад іх дзейнасці ў якасці прыватных натарыусаў.

2. Плацельшчыкі, якія ўказаны ў пункце 1 гэтага артыкула, самастойна падлічваюць сумы па- датку, якія падлягаюць выплаце ў бюджэт, штоквартальна нарастаючым падрахункам з пачатку падатковага перыяду ў парадку, устаноўленым пунктам 1 артыкула 19 гэтага Закона.

3. Страты мінулых гадоў, панесеныя плацельшчыкам, не змяншаюць падатковую базу.

4. Плацельшчыкі, якія ўказаны ў пункце 1 гэтага артыкула, абавязаны прадстаўляць у падатковы орган па месцу пастаноўкі на ўлік падатковую дэкларацыю (разлік) не пазней чым 20-га чысла месяца, які надыходзіць за справаздачным кварталам, а таксама ў тэрмін, устаноўлены артыкулам 23 гэтага Закона.

5. Плацельшчыкамі, якія ўказаны ў пункце 1 гэтага артыкула, сумы падатку выплачваюцца ў бюджэт па месцы пастаноўкі на ўлік.

На працягу падатковага перыяду сумы падатку выплачваюцца ў бюджэт не пазней чым 5-га чысла другога месяца, які надыходзіць за справаздачным кварталам.

Агульная сума падатку, якая падлягае выплаце ў бюджэт, вылічаная ў адпаведнасці з падатковай дэкларацыяй (разлікам), што прадстаўляецца ў тэрмін, устаноўлены артыкулам 23 гэтага Закона, выплачваецца ў бюджэт не пазней чым 15 мая года, які надыходзіць за справаздачным падатковым перыядам.

Артыкул 22. Асаблівасці вылічэння падатку ў адносінах да асобных даходаў. Парадак і тэрміны выплаты падатку

1. Вылічэнне і выплата падатку ў адпаведнасці з гэтым артыкулам ажыццяўляюцца ў адносінах да наступных даходаў плацельшчыкаў, што падлягаюць падаткаабкладанню:

1.1. даходаў, атрыманых ад фізічных асоб, якія не з'яўляюцца падатковымі агентамі;

1.2. даходаў, атрыманых фізічнымі асобамі — падатковымі рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь;

1.3. іншых даходаў, вылічэнне падатку з якіх не ўскладзена на падатковых агентаў.

2. Плацельшчыкі, якія атрымалі даходы, указаныя ў пункце 1 гэтага артыкула, абавязаны прадставіць у падатковы орган па месцы пастаноўкі на ўлік падатковую дэкларацыю (разлік) не пазней чым 30 дзён з даты фактычнага атрымання даходу або даты прыбыцця на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь (пры непасрэдным знаходжанні плацельшчыка на дату фактычнага атрымання даходу за межамі тэрыторыі Рэспублікі Беларусь). У падатковай дэкларацыі (разліку) указваюцца сумы фактычна атрыманых і (або) мяркуемых плацельшчыкам да атрымання даходаў да канца падатковага перыяду.

Прадстаўлення падатковай дэкларацыі (разліку) на працягу падатковага перыяду не патрабуецца, калі:

мяркуемы на бягучы падатковы перыяд даход указаны ў падатковай дэкларацыі (разліку) за прайшоўшы падатковы перыяд, на падставе якой плацельшчыку налічаны сумы падатку на бягучы па-датковы перыяд;

фізічныя асобы, якія прызнаюцца падатковымі рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, атрымліваюць даходы ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь і выплачваюць падатак з такіх даходаў у адпаведнасці з заканадаўствам адпаведнай замежнай дзяржавы.

У выпадку спынення да канца падатковага перыяду атрымання даходаў, указаных у падатковай дэкларацыі (разліку), якая прадстаўлена ў адпаведнасці з часткай першай гэтага пункта, плацельшчыкі маюць права прадставіць падатковую дэкларацыю (разлік) аб фактычна атрыманых у бягучым падатковым перыядзе даходах.

3. Сума падатку, якая падлягае выплаце ў бюджэт, вылічваецца падатковым органам зыходзячы з указаных у падатковай дэкларацыі (разліку) сум фактычна атрыманых і (або) мяркуемых плацельшчыкам да атрымання даходаў у парадку, які ўстаноўлены артыкулам 19 гэтага Закона.

У выпадку, калі да канца падатковага перыяду плацельшчыкам не мяркуецца дадатковае атрыманне даходаў, якія падлягаюць падаткаабкладанню ў адпаведнасці з гэтым артыкулам, сума падатку вылічваецца падатковым органам зыходзячы з сумы фактычна атрыманага даходу.

4. На працягу падатковага перыяду падатак выплачваецца плацельшчыкамі:

4.1. не пазней чым 60 дзён з даты фактычнага атрымання даходу — пры выплаце падатку з сум фактычна атрыманага даходу;

4.2. не пазней чым 15 мая, 15 жніўня, 15 лістапада роўнымі долямі — пры выплаце падатку з сум фактычна атрыманых і мяркуемых плацельшчыкам да атрымання даходаў. Пасля заканчэння хаця б аднаго тэрміну выплаты падатак выплачваецца роўнымі долямі па ненаступіўшых тэрмінах. Пасля заканчэння ўсіх тэрмінаў выплаты падатку падатак выплачваецца не пазней чым 15 мая года, які надыходзіць за справаздачным падатковым перыядам.

5. Агульная сума падатку, якая падлягае выплаце ў бюджэт, вылічаная ў адпаведнасці з па-датковай дэкларацыяй (разлікам), якая прадстаўляецца ў тэрмін, устаноўлены артыкулам 23 гэтага Закона, выплачваецца ў бюджэт не пазней чым 15 мая года, які надыходзіць за справаздачным падатковым перыядам.

Артыкул 23. Падатковая дэкларацыя (разлік)

1. Падатковая дэкларацыя (разлік) аб атрыманым на працягу падатковага перыяду сукупным гадавым даходзе ў парадку, які ўстаноўлены гэтым артыкулам, прадстаўляецца плацельшчыкамі:

1.1. якія ўказаны ў пункце 1 артыкула 21 гэтага Закона;

1.2. якія атрымалі даходы, што падлягаюць падаткаабкладанню, указаныя ў пункце 1 артыкула 22 гэтага Закона.

Падатковая дэкларацыя (разлік) прадстаўляецца плацельшчыкамі з улікам артыкула 63 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь не пазней чым 1 сакавіка года, які надыходзіць за мінулым падатковым перыядам.

2. Форма падатковай дэкларацыі (разліку) зацвярджаецца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

3. Плацельшчыкі, якія атрымліваюць даходы, у адносінах да якіх прадугледжаны падатковыя стаўкі, устаноўленыя пунктамі 1 і 2 артыкула 18 гэтага Закона, на якіх не ўскладзены абавязак прадстаўляць падатковую дэкларацыю (разлік), маюць права прадставіць такую дэкларацыю (разлік) у падатковы орган па месцу жыхарства.

4. Фізічныя асобы, якія прызнаюцца падатковымі рэзідэнтамі Рэспублікі Беларусь, пры выездзе за межы тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на пастаяннае месца жыхарства абавязаны прадставіць падатковую дэкларацыю (разлік) аб даходах, фактычна атрыманых у бягучым падатковым перыядзе на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, не пазней чым за адзін месяц да выезду за межы тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Выплата падатку, даналічанага па падатковых дэкларацыях (разліках), парадак прадстаўлення якіх вызначаны гэтым пунктам, ажыццяўляецца не пазней за 15 дзён з моманту падачы ў падатковы орган такой дэкларацыі (разліку).

5. Сумы падатку, якія падлягаюць даплаце ў бюджэт плацельшчыкамі, якія прадстаўляюць па-датковую дэкларацыю (разлік) у адпаведнасці з гэтым артыкулам, выплачваюцца ў бюджэт не пазней чым 15 мая года, які надыходзіць за справаздачным падатковым перыядам.

Залішне выплачаныя сумы падатку, устаноўленыя зыходзячы з падатковых дэкларацый (разлікаў), падлягаюць залічэнню або вяртанню плацельшчыкам, якія ўказаны ў гэтым артыкуле, у парадку, што вызначаецца артыкулам 60 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 24. Забеспячэнне выканання палажэнняў гэтага Закона

1. Плацельшчыкі абавязаны:

1.1. стаць на ўлік у падатковым органе:

індывідуальныя прадпрымальнікі (прыватныя натарыусы) — у парадку, устаноўленым артыкулам 65 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь;

фізічныя асобы, якія не з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі (прыватнымі натарыусамі), — да або адначасова з прадстаўленнем дэкларацыі (разліку);

1.2. пры змяненні на працягу падатковага тэрміну месца асноўнай работы (службы, вучобы) прадстаўляць па новаму месцу асноўнай работы (службы, вучобы) адначасова з працоўнай кніжкай даведку, указаную ў падпункце 2.3 пункта 2 гэтага артыкула.

2. Падатковыя агенты абавязаны:

2.1. весці ўлік даходаў, атрыманых ад іх плацельшчыкамі ў падатковым перыядзе, па форме, якая зацверджана Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь;

2.2. Прадстаўляць у падатковы орган па месцы пастаноўкі на ўлік звесткі аб даходах плацельшчыкаў, налічаных у бягучым падатковым перыядзе, і сумах падаткаў, вылічаных і ўтрыманых у бягучым падатковым перыядзе, штоквартальна не пазней як 15-га чысла месяца, які ідзе за апошнім кварталам, па форме, зацверджанай Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Указаныя звесткі прадстаўляюцца на магнітных носьбітах або з выкарыстанннем сродкаў тэлекамунікацый у парадку, які вызначаецца Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь. Пры колькасці плацельшчыкаў, якія атрымалі даходы, да дзесяці чалавек падатковыя агенты могуць прадстаўляць такія звесткі на папяровых носьбітах.

Падатковыя органы ў выключных выпадках з улікам спецыфікі дзейнасці або асаблівасцяў месца знаходжання падатковых агентаў могуць дазволіць асобным падатковым агентам падаваць звесткі аб даходах плацельшчыкаў на папяровых носьбітах.

Падатковыя органы па месцы пастаноўкі на ўлік падатковых агентаў накіроўваюць звесткі, атрыманыя ад падатковых агентаў, у падатковыя органы па месцы пастаноўкі на ўлік плацельшчыкаў (па месцы жыхарства плацельшчыкаў);

2.3. выдаваць плацельшчыкам па іх зваротах даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падатку па форме, зацверджанай Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь. Пры змяненні плацельшчыкам на працягу падатковага перыяду месца асноўнай работы (службы, вучобы) такая даведка выдаецца адначасова з выдачай працоўнай кніжкі.

3. Банкі абавязаны:

3.1. прадстаўляць у падатковы орган па месцы пастаноўкі на ўлік у пісьмовай форме або на магнітных носьбітах звесткі аб выдадзеных (пералічаных) фізічным асобам даходах, якія паступілі з-за граніцы Рэспублікі Беларусь. Звесткі аб такіх даходах прадстаўляюцца па меры іх выдачы (пералічэнні) або штоквартальна не пазней як 15-га чысла месяца, які ідзе за справаздачным кварталам, па форме, зацверджанай Міністэрствам па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Абавязак, устаноўлены гэтым падпунктам, распаўсюджваецца таксама на аддзяленні сувязі;

3.2. пры прадастаўленні арганізацыям, індывідуальным прадпрымальнікам крэдытаў для выплаты работнікам заработнай платы ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам, у сумы гэтых крэдытаў уключаць суму падатку, які вылічваецца з памеру дадзенай заработнай платы;

3.3. выдаваць арганізацыям і індывідуальным прадпрымальнікам сродкі для аплаты працы ў разліку за месяц толькі пры адначасовым прадстаўленні такімі арганізацыямі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў банкі плацежных даручэнняў (інструкцый) на пералічэнне ў бюджэт фактычна ўтрыманых сум падатку. Пры гэтым сума падатку, які пералічваецца, павінна быць не ніжэй за велічыню, вызначаную Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

4. Выкарыстанне плацельшчыкам права на вызваленне даходаў ад падаткаабкладання і (або) на атрыманне падатковых вылікаў пры адсутнасці ў яго падстаў, устаноўленых гэтым Законам, разглядаецца як утойванне ім даходаў ад падаткаабкладання.

Артыкул 25. Асаблівасці спагнання, заліку (вяртання) залішне ўтрыманых і ўтрымання няўтрыманых або не поўнасцю ўтрыманых сум падатку

1. Сумы падатку, не ўплачаныя ў выніку няправільнага вылічэння іх плацельшчыкам або падатковым органам, даплачваюцца плацельшчыкам самастойна або на падставе плацежнага паведамлення падатковага органа, а пры іх няўплаце спаганяюцца ў парадку, устаноўленым артыкулам 59 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Даплата падатку на падставе плацежнага паведамлення падатковага органа праводзіцца плацельшчыкам у трыццацідзённы тэрмін з дня яго ўручэння.

Залішне выплачаная ці залішне спагнаная сума падатку залічваецца (вяртаецца) плацельшчыку ў парадку, устаноўленым артыкуламі 60 і 61 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

2. Няўтрыманыя або не поўнасцю ўтрыманыя сумы падатку з даходаў плацельшчыкаў, атрыманых у бягучым падатковым перыядзе, утрымліваюцца падатковым агентам да поўнага пагашэння запазычанасці па падатку, якая ўтварылася ў плацельшчыка.

Пры немагчымасці ўтрымання падатковым агентам падатку па прычынне спынення выплат даходаў плацельшчыку (у тым ліку па прычыне спынення працоўнага дагавора, скасавання грамадзянска-прававога дагавора або па іншай прычыне) па- датковы агент абавязаны ў трыццацідзённы тэрмін з дня выяўлення ўказаных фактаў накіраваць у па- датковы орган па месцы жыхарства плацельшчыка паведамленне аб суме запазычанасці па падатку.

Падатковы орган па месцы жыхарства плацельшчыка ў трыццацідзённы тэрмін з дня атрымання паведамлення аб суме запазычанасці па падатку ўручае плацельшчыку плацежнае паведамленне на ўплату падатку. Уплата падатку плацельшчыкамі праводзіцца ў трыццацідзённы тэрмін з дня ўручэння падатковым органам плацежнага паведамлення. Выключэнне складаюць выпадкі, калі сума запазычанасці па падатку была ўтрымана па новым месцы жыхарства асноўнай работы (службы, вучобы) плацельшчыка, аб чым новы падатковы орган у трыццадзённы тэрмін з дня атрымання падатку накіроўвае паведамленне ў падатковы орган па месцы жыхарства плацельшчыка.

3. Залішне ўтрыманыя падатковым агентам сумы падатку з даходаў плацельшчыка, атрыманых у бягучым падатковым перыядзе, падатковым агентам залічваюцца ва ўплату маючых адбыцца плацяжоў падатку або вяртаюцца па заяве плацельшчыка.

У выпадку спынення падатковым агентам выплат даходаў плацельшчыку (у тым ліку па прычыне спынення працоўнага дагавора, скасавання грамадзянска-прававога дагавора або па іншай прычыне) падатковым агентам праводзіцца вяртанне залішне ўтрыманага падатку па заяве плацельшчыка.

Вяртанне плацельшчыку залішне ўтрыманых сум падатку праводзіцца за кошт агульнай сумы па-датку, якая падлягае ўтрыманню з даходаў плацельшчыкаў і ўплаце ў бюджэт, або за кошт уласных сродкаў падатковага агента з вяртаннем гэтых расходаў за кошт агульнай сумы падатку, якая падлягае ўтрыманню з даходаў плацельшчыкаў і ўплаце ў бюджэт.

4. Залішне ўтрыманыя, а таксама няўтрыманыя або не поўнасцю ўтрыманыя падатковым агентам сумы падатку з даходаў плацельшчыка, атрыманых у папярэднія падатковыя перыяды, але не больш чым за тры папярэднія гады, падлягае вяртанню або ўтрыманню падатковым агентам па ўзгадненню з падатковым органам па месцы жыхарства плацельшчыка. Для гэтых мэтаў падатковы агент абавязаны ў трыццацідзённы тэрмін з дня выяўлення ўказаных фактаў накіраваць у падатковы орган па месцы жыхарства плацельшчыка адпаведнае паведамленне аб залішне ўтрыманай суме падатку або аб суме запазычанасці па падатку.

Падатковы орган у трыццацідзённы тэрмін накіроўвае падатковаму агенту паведамленне, у якім указвае, ці прадстаўлялася плацельшчыкам па- датковая дэкларацыя (разлік) за дадзеныя падатковыя перыяды і ці ўлічаны падатковым органам адпаведныя сумы пры вызначэнні сум падатку зыходзячы з падатковых дэкларацый (разлікаў). Такое паведамленне з'яўляецца падставай для ўтрымання (неўтрымання) або вяртання (невяртання) сум падатку падатковым агентам.

5. Пры немагчымасці ўтрымаць вылічаную суму падатку з даходу, выплачанага плацельшчыку ў натуральнай форме, па прычыне адсутнасці яму грашовых выплат і (або) адмовы плацельшчыка ўнесці належныя сумы падатку падатковы агент абавязаны ў месячны тэрмін з дня выяўлення ўказаных фактаў накіраваць у падатковы орган па месцы жыхарства плацельшчыка паведамленне аб суме запазычанасці па падатку.

Падатковы орган па месцы жыхарства плацельшчыка ў трыццацідзённы тэрмін з дня атрымання паведамлення аб суме запазычанасці па падатку ўручае плацельшчыку плацежнае паведамленне на ўплату падатку.

Уплата падатку плацельшчыкамі праводзіцца ў трыццацідзённы тэрмін з дня ўручэння падатковым органам плацежнага паведамлення.

6. Пры няўплаце плацельшчыкамі сум падатку ў адпаведнасці з пунктамі 2 і 4 гэтага артыкула падатковы орган прымае меры да спагнання такіх сум у парадку, устаноўленым артыкулам 59 Агульнай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 26. Устараненне двайнога падаткаабкладання

1. Фактычна ўплачаныя плацельшчыкам, які з'яўляецца падатковым рэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, за межамі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з заканадаўствам іншых дзяржаў сумы падатку з даходаў, атрыманых ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь, падлягаюць заліку пры ўплаце падатку ў Рэспубліцы Беларусь, калі такі метад устаранення двайнога падаткаабкладання прадугледжаны адпаведным міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання.

Для правядзення заліку плацельшчык абавязаны прадставіць у падатковы орган па месцы пастаноўкі на ўлік дакументы аб атрыманым даходзе і аб уплаце ім падатку за межамі Рэспублікі Беларусь, пацверджаныя падатковым або іншым кампетэнтным органам адпаведнай замежнай дзяржавы.

Па пісьмовай заяве плацельшчыка залік можа быць зроблены падатковым органам на падставе дакументаў аб атрыманым плацельшчыкам даходзе і аб уплаце ім падатку за межамі Рэспублікі Беларусь, пацверджаных крыніцай выплаты даходу. Правядзенне заліку на падставе такіх дакументаў не вызваляе плацельшчыка ад абавязку прадставіць у падатковы орган дакументы, указаныя ў частцы другой гэтага пункта. Пры гэтым у выпадку непрадстаўлення дакументаў аб атрыманым даходзе і аб уплаце ім падатку за межамі Рэспублікі Беларусь, пацверджаных падатковым органам або іншым кампетэнтным органам адпаведнай замежнай дзяржавы, на працягу аднаго года з дня падачы заявы аб правядзенні заліку падатак падлягае пераразліку і даплаце ў бюджэт з залічэннем пені.

Сумы падатку, якія залічваюцца, уплачаныя за межамі Рэспублікі Беларусь з даходаў ад крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь, не могуць перавышаць суму падатку, вылічаную з такіх даходаў у адпаведнасці з гэтым Законам.

У выпадку, калі сума падатку, уплачаная за межамі Рэспублікі Беларусь, перавышае суму падатку, вылічаную ў адпаведнасці з гэтым законам, сума такога перавышэння не падлягае вяртанню з бюджэту.

2. Для вызвалення ад уплаты падатку, атрымання падатковых вылікаў або іншых падатковых ільгот плацельшчык абавязаны прадставіць у падатковы орган па месцы пастаноўкі на ўлік афіцыйнае пацвярджэнне таго, што ён з'яўляецца рэзідэнтам дзяржавы, з якой Рэспубліка Беларусь заключыла міжнародны дагавор Рэспублікі Беларусь аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання, які дзейнічае на працягу адпаведнага падатковага перыяду (або яго часткі).».

Артыкул 2. Гэты Закон уступае ў сілу з 1 студзеня 2006 года, за выключэннем гэтага артыкула і артыкула 3 гэтага Закона, якія ўступаюць у сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Артыкул 3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона:

прывесці рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым Законам;

забяспечыць перагляд і адмену рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь, іх нарматыўных прававых актаў, якія супярэчаць гэтаму Закону;

прыняць іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. ЛУКАШЭНКА.

9 снежня 2005 года, г. Мінск

№ 78-3

________________________________________

* Падпункт 1.33 пункта 1 артыкула 12 новай рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь «Аб падаходным падатку з фізічных асоб» не ўступіў у сілу ў адпаведнасці з часткай восьмай артыкула 100 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.