Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб зямлі»

Тэкст з'яўляецца неафіцыйным перакладам Закона. Афіцыйнае апублікаванне ажыццяўляецца ў афіцыйным перыядычным выданні "Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь".
 
Прыняты Палатай прадстаўнікоў                    9 красавіка 2010 года
Ухвалены Саветам Рэспублікі                           19 красавіка 2010 года

Артыкул 1. Унесці ў Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб зямлі ад 23 ліпеня 2008 года (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г., № 187, 2/1522; № 275, 2/1544; 2010 г., № 6, 2/1648) наступныя дапаўненні і змяненні:

1. У артыкуле 1:

у абзацы пятым:

пасля слоў "дэталёвага планавання," дапоўніць абзац словамі "схем землеўпарадкавання раёнаў,";

слова "дзяржаўнымі" выключыць;

абзац сёмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"дзяржаўны кантроль за выкарыстаннем і аховай зямель — дзейнасць дзяржаўных органаў, накіраваная на прадухіленне, выяўленне і ўстараненне парушэнняў заканадаўства аб ахове і выкарыстанні зямель, якая ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі;".

2. Абзац чацвёрты часткі другой артыкула 3 дапоўніць словамі "(карыстання без загадзя ўстаноўленага тэрміну)".

3. З часткі першай артыкула 9 словы "па прапанове тэрытарыяльных органаў Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь" выключыць.

4. У артыкуле 10:

пасля часткі першай дапоўніць артыкул часткай наступнага зместу:

"Не дапускаецца падзел зямельных участкаў, выдзеленых для будаўніцтва і (або) абслугоўвання аднакватэрных жылых дамоў.";

частку другую лічыць часткай трэцяй.

5. З частак першай і другой артыкула 11 словы "на падставе рашэння аб адабранні і выдзяленні зямельнага ўчастка" выключыць.

6. У артыкуле 12:

у частцы першай словы "грамадзян Рэспублікі Беларусь, у прыватнай уласнасці замежных грамадзян і асобаў без грамадзянства, якія з'яўляюцца сваякамі спадчынадаўца, у выпадку атрымання імі ў спадчыну зямельных участкаў, выдзеленых спадчынадаўцу ў прыватную ўласнасць, у прыватнай уласнасці" замяніць словам "грамадзян,";

пасля часткі чацвёртай дапоўніць артыкул часткай наступнага зместу:

"У прыватнай уласнасці грамадзян Рэспублікі Беларусь могуць знаходзіцца зямельныя ўчасткі, выдзеленыя грамадзянам Рэспублікі Беларусь да ўваходжання ў сілу гэтага Кодэкса, зямельныя ўчасткі, права прыватнай уласнасці на якія перайшло да іх у вызначаным парадку, а таксама зямельныя ўчасткі, выдзеленыя ў адпаведнасці з часткай шостай гэтага артыкула.";

часткі пятую—сёмую лічыць адпаведна часткамі шостай—восьмай;

у частцы шостай:

абзац першы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Зямельныя ўчасткі могуць выдзяляцца ў прыватную ўласнасць грамадзянам Рэспублікі Беларусь для:";

абзац трэці дапоўніць словамі ", аддзеленай ад іншых кватэр вертыкальнай сцяной і размешчанай непасрэдна на зямельным участку (далей — кватэра ў блакіраваным жылым доме)";

абзац чацвёрты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі ў сельскіх населеных пунктах, пасёлках гарадскога тыпу — зарэгістраваным па месцы жыхарства ў гэтых населеных пунктах;".

7. У артыкуле 13:

назву артыкула дапоўніць словамі ", уласнасць замежных дзяржаў, міжнародных арганізацый";

у частцы другой:

абзац трэці выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"на тэрыторыях, якія падвергліся радыеактыўнаму забруджванню (зоны эвакуацыі (адчужэння), зоны першачарговага адсялення і зоны наступнага адсялення, з якіх адселена насельніцтва);";

абзац пяты пасля слоў "дэталёвага планавання" дапоўніць словамі ", схемамі землеўпарадкавання раёнаў".

8. Артыкулы 14—16 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Артыкул 14. Пажыццёвае спадчыннае валоданне зямельнымі ўчасткамі

На праве пажыццёвага спадчыннага валодання ў грамадзян Рэспублікі Беларусь могуць знаходзіцца зямельныя ўчасткі, выдзеленыя грамадзянам Рэспублікі Беларусь да ўваходжання ў сілу гэтага Кодэкса, зямельныя ўчасткі, права пажыццёвага спадчыннага валодання на якія перайшло да іх у вызначаным парадку, а таксама зямельныя ўчасткі, выдзеленыя ў адпаведнасці з часткай другой гэтага артыкула.

Зямельныя ўчасткі могуць выдзяляцца ў пажыццёвае спадчыннае валоданне грамадзянам Рэспублікі Беларусь:

для будаўніцтва і абслугоўвання жылога дома — у выпадках, вызначаных Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, калі зямельныя ўчасткі выдзяляюцца без правядзення аўкцыёну;

для абслугоўвання жылога дома, зарэгістраванай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэры ў блакіраваным жылым доме, якія належаць ім на праве ўласнасці або іншай законнай падставе;

для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі ў сельскіх населеных пунктах, пасёлках гарадскога тыпу — зарэгістраванай па месцы жыхарства ў гэтых населеных пунктах;

для вядзення сялянскай (фермерскай) гаспадаркі;

для калектыўнага садаводства;

для дачнага будаўніцтва;

для традыцыйных народных промыслаў (рамёстваў).

Зямельныя ўчасткі могуць знаходзіцца ў пажыццёвым спадчынным валоданні замежных грамадзян і асобаў без грамадзянства, якія з'яўляюцца сваякамі спадчынадаўца, у выпадку атрымання ў спадчыну зямельнага ўчастка, які знаходзіўся ў спадчынадаўца ў пажыццёвым спадчынным валоданні, у тым ліку пры атрыманні ў спадчыну размешчанага на такім участку жылога дома, зарэгістраванай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэры ў блакіраваным жылым доме, дачы, садовага доміка, калі іншае не вызначана заканадаўчымі актамі.

Заканадаўчымі актамі могуць вызначацца і іншыя выпадкі выдзялення зямельных участкаў у пажыццёвае спадчыннае валоданне.

Артыкул 15. Пастаяннае карыстанне зямельнымі ўчасткамі

На праве пастаяннага карыстання ў юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь могуць знаходзіцца зямельныя ўчасткі, выдзеленыя ім да ўваходжання ў сілу гэтага Кодэкса, зямельныя ўчасткі, права пастаяннага карыстання на якія ў вызначаным парадку перайшло да іх ад іншых юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь, а таксама зямельныя ўчасткі, выдзеленыя ў адпаведнасці з часткай другой гэтага артыкула.

Зямельныя ўчасткі выдзяляюцца ў пастаяннае карыстанне:

дзяржаўным органам, іншым дзяржаўным арганізацыям (за выключэннем выдзялення зямельных участкаў для будаўніцтва аўтазаправачных станцый) — для ажыццяўлення імі сваіх задач і функцый, прадугледжаных заканадаўствам;

недзяржаўным юрыдычным асобам Рэспублікі Беларусь — для абслугоўвання аб'ектаў нерухомай маёмасці, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці;

сельскагаспадарчым арганізацыям, у тым ліку сялянскім (фермерскім) гаспадаркам, іншым арганізацыям — для вядзення сельскай гаспадаркі, у тым ліку сялянскай (фермерскай) гаспадаркі, а таксама для вядзення падсобнай сельскай гаспадаркі;

навуковым арганізацыям, установам адукацыі — для даследчых і (або) вучэбных мэтаў у галіне сельскай або лясной гаспадаркі;

дзяржаўным лесагаспадарчым установам, арганізацыям мясцовых выканаўчых камітэтаў, у кампетэнцыю якіх уваходзіць вядзенне лесапаркавай гаспадаркі, — для вядзення лясной гаспадаркі;

рэлігійным арганізацыям — для будаўніцтва месцаў пахавання, культавых збудаванняў, у тым ліку будынкаў епархіяльных упраўленняў, манастырскіх комплексаў, духоўных навучальных устаноў;

юрыдычным асобам — для будаўніцтва шматкватэрных жылых дамоў (за выключэннем жылых дамоў павышанай камфортнасці згодна з крытэрыямі, вызначанымі заканадаўчымі актамі), абслугоўвання шматкватэрных жылых дамоў, будаўніцтва і (або) абслугоўвання гаражоў і аўтамабільных стаянак;

садаводчым таварыствам — для вядзення калектыўнага садаводства (зямельныя ўчасткі агульнага карыстання садаводчых таварыстваў);

юрыдычным асобам, калі патрабуецца выдзяленне ім іншага зямельнага ўчастка ўзамен таго, які забіраецца, у выпадках, калі зямельны ўчастак, які забіраецца, выдзелены такім асобам на праве пастаяннага карыстання;

юрыдычным асобам Рэспублікі Беларусь — пры неабходнасці заняцця дадатковага зямельнага ўчастка, калі ў ходзе рэканструкцыі аб'екта, які існуе, без змянення яго функцыянальнага прызначэння або пры выкананні праектна-разведвальных работ высветлілася, што для будаўніцтва аб'екта патрабуецца зямельны ўчастак большага памеру ў выпадках, калі першапачаткова зямельны ўчастак выдзелены юрыдычнай асобе на праве пастаяннага карыстання.

Заканадаўчымі актамі і рашэннямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь могуць вызначацца і іншыя выпадкі выдзялення зямельных участкаў у пастаяннае карыстанне.

Артыкул 16. Часовае карыстанне зямельнымі ўчасткамі

На праве часовага карыстання ў грамадзян, юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь могуць знаходзіцца зямельныя ўчасткі, выдзеленыя ім да ўваходжання ў сілу гэтага Кодэкса або ў адпаведнасці з часткай другой гэтага артыкула, а таксама ў юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь — зямельныя ўчасткі, права часовага карыстання на якія ў вызначаным парадку перайшло да іх ад іншых юрыдычных асобаў Рэспублікі Беларусь.

У часовае карыстанне зямельныя ўчасткі могуць выдзяляцца:

асобам і для мэтаў, названых у частцы другой артыкула 15 гэтага Кодэкса, — на тэрмін да дзесяці гадоў, калі іншае не прадугледжана гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі;

грамадзянам Рэспублікі Беларусь для агародніцтва, сенакашэння і выпасу сельскагаспадарчых жывёл — на тэрмін да дзесяці гадоў;

грамадзянам Рэспублікі Беларусь, названым у частцы другой артыкула 41 гэтага Кодэкса, для будаўніцтва (устаноўкі) часовых індывідуальных гаражоў на прысядзібных тэрыторыях — на тэрмін да дзесяці гадоў;

юрыдычным асобам Рэспублікі Беларусь для здабычы агульнараспаўсюджаных карысных выкапняў, у тым ліку торфу, а таксама для выкарыстання геатэрмальных рэсурсаў нетраў — на тэрмін да дваццаці гадоў;

нацыянальным і замежным інвестарам на падставе канцэсійных дагавораў — на тэрмін да дзевяноста дзевяці гадоў у адпаведнасці з гэтым Кодэксам і іншымі актамі заканадаўства аб ахове і выкарыстанні зямель і аб інвестыцыйнай дзейнасці.

Заканадаўчымі актамі і рашэннямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь могуць вызначацца і іншыя выпадкі выдзялення зямельных участкаў у часовае карыстанне.".

9. Частку сёмую артыкула 17 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Выдзяленне ў арэнду зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці, з размешчанымі на іх жылымі дамамі, зарэгістраванымі арганізацыямі па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэрамі ў блакіраваных жылых дамах, дачамі, садовымі домікамі, іншымі капітальнымі збудаваннямі (будынкамі, пабудовамі) дапускаецца толькі разам з гэтымі капітальнымі збудаваннямі (будынкамі, пабудовамі) з захаваннем мэтавага прызначэння зямельных участкаў і пры наяўнасці дакументаў, якія сведчаць права на гэтыя аб'екты нерухомай маёмасці.".

10. У артыкуле 20:

у частцы першай словы "часткай другой" замяніць словамі "часткамі другой і трэцяй";

у частцы другой:

словы "ў населеных пунктах" замяніць словамі "на прысядзібнай тэрыторыі";

дапоўніць частку словамі ", за выключэннем выпадкаў заканчэння тэрміну карыстання зямельным участкам, выдзеленым у часовае карыстанне";

дапоўніць артыкул часткай трэцяй наступнага зместу:

"У выпадку заканчэння тэрміну карыстання зямельным участкам, выдзеленым у часовае карыстанне або арэнду, гэтыя правы лічацца спыненымі з моманту заканчэння такога тэрміну.".

11. У артыкуле 21:

частку першую пасля слоў "гэтага артыкула," дапоўніць словамі "а таксама спынення права часовага карыстання зямельным участкам або права арэнды зямельнага ўчастка ў сувязі з заканчэннем тэрміну карыстання ім,";

у частцы другой словы "ў населеных пунктах" замяніць словамі "на прысядзібнай тэрыторыі".

12. У абзацы сёмым артыкула 24 словы "пералік банкаў" замяніць словамі "патрабаванні да банкаў".

13. У артыкуле 25:

абзац дзясяты выключыць;

абзацы адзінаццаты—пятнаццаты лічыць адпаведна абзацамі дзясятым—чатырнаццатым.

14. У артыкуле 26:

у частцы першай:

абзацы сёмы і дванаццаты выключыць;

абзацы восьмы—адзінаццаты і трынаццаты лічыць адпаведна абзацамі сёмым—адзінаццатым;

у частцы другой словы "свае тэрытарыяльныя органы і падпарадкаваныя" замяніць словамі "падпарадкаваныя яму".

15. У частцы першай артыкула 27:

абзац пяты дапоўніць другім сказам наступнага зместу: ". Не дапускаецца змяненне мэтавага прызначэння зямельных участкаў, выдзеленых для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі";

абзац восьмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"могуць прымаць рашэнне аб дазволе растэрміноўкі ўнясення платы за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў або платы за зямельныя ўчасткі, якія выдзяляюцца ў прыватную ўласнасць, у выпадку, калі імі прынята рашэнне аб выдзяленні зямельных участкаў у арэнду для будаўніцтва і абслугоўвання капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў) або ў прыватную ўласнасць для будаўніцтва і абслугоўвання аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, у тым ліку па выніках аўкцыёнаў;";

пасля абзаца восьмага дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

"прымаюць у адпаведнасці з кампетэнцыяй па адабранні і выдзяленні зямельных участкаў рашэнні, якія з'яўляюцца падставай для дзяржаўнай рэгістрацыі стварэння, змянення, спынення існавання зямельных участкаў, узнікнення, пераходу або спынення правоў, абмежаванняў (абцяжарванняў) правоў на іх;";

абзацы дзявяты—трынаццаты лічыць адпаведна абзацамі дзясятым—чатырнаццатым;

абзац адзінаццаты дапоўніць словамі "непасрэдна і (або) праз свае землеўпарадкавальныя службы".

16. У частцы першай артыкула 28:

абзац чацвёрты дапоўніць другім сказам наступнага зместу: ". Не дапускаецца змяненне мэтавага прызначэння зямельных участкаў, выдзеленых для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі";

абзац сёмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"могуць прымаць рашэнне аб дазволе растэрміноўкі ўнясення платы за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў або платы за зямельныя ўчасткі, якія выдзяляюцца ў прыватную ўласнасць, у выпадку, калі імі прынята рашэнне аб выдзяленні зямельных участкаў у арэнду для будаўніцтва і абслугоўвання капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў) або ў прыватную ўласнасць для будаўніцтва і абслугоўвання аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, у тым ліку па выніках аўкцыёнаў;";

пасля абзаца сёмага дапоўніць частку абзацамі наступнага зместу:

"прымаюць у адпаведнасці з кампетэнцыяй па адабранні і выдзяленні зямельных участкаў рашэнні, якія з'яўляюцца падставай для дзяржаўнай рэгістрацыі стварэння, змянення, спынення існавання зямельных участкаў, узнікнення, пераходу або спынення правоў, абмежаванняў (абцяжарванняў) правоў на іх;

прымаюць рашэнні аб падзеле, зліцці, змяненні межаў і стварэнні ў дачыненні да зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, выдзеленых імі або да 1 студзеня 2008 года — па рашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, а таксама да 27 лістапада 1996 года — Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь;";

абзацы восьмы—адзінаццаты лічыць адпаведна абзацамі дзясятым—трынаццатым;

абзац адзінаццаты дапоўніць словамі "непасрэдна і (або) праз свае землеўпарадкавальныя службы".

17. У частцы першай артыкула 29:

у абзацы трэцім словы "зямель гарадоў" замяніць словамі "зямель у межах гарадоў";

абзац чацвёрты дапоўніць другім сказам наступнага зместу: ". Не дапускаецца змяненне мэтавага прызначэння зямельных участкаў, выдзеленых для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі";

пасля абзаца шостага дапоўніць частку абзацамі наступнага зместу:

"могуць прымаць рашэнне аб дазволе растэрміноўкі ўнясення платы за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў або платы за зямельныя ўчасткі, якія выдзяляюцца ў прыватную ўласнасць, у выпадку, калі імі прынята рашэнне аб выдзяленні зямельных участкаў у арэнду для будаўніцтва і абслугоўвання капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў) або ў прыватную ўласнасць для будаўніцтва і абслугоўвання аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, у тым ліку па выніках аўкцыёнаў;

прымаюць у адпаведнасці з кампетэнцыяй па адабранні і выдзяленні зямельных участкаў рашэнні, якія з'яўляюцца падставай для дзяржаўнай рэгістрацыі стварэння, змянення, спынення існавання зямельных участкаў, узнікнення, пераходу або спынення правоў, абмежаванняў (абцяжарванняў) правоў на іх;

прымаюць рашэнні аб падзеле, зліцці, змяненні межаў і стварэнні ў дачыненні да зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, выдзеленых імі або па рашэнні абласных выканаўчых камітэтаў або да 1 студзеня 2008 года — па рашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, а таксама да 27 лістапада 1996 года — Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь;";

абзацы сёмы—дзявяты лічыць адпаведна абзацамі дзясятым—дванаццатым;

абзац дзясяты дапоўніць словамі "непасрэдна і (або) праз свае землеўпарадкавальныя службы".

18. У артыкуле 30:

абзац трэці пасля слова "зямель" дапоўніць словамі "ў межах";

абзац чацвёрты дапоўніць другім сказам наступнага зместу: ". Не дапускаецца змяненне мэтавага прызначэння зямельных участкаў, якія выдзяляюцца для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі";

пасля абзаца пятага дапоўніць артыкул абзацамі наступнага зместу:

"прымаюць у адпаведнасці з кампетэнцыяй па адабранні і выдзяленні зямельных участкаў рашэнні, якія з'яўляюцца падставай для дзяржаўнай рэгістрацыі стварэння, змянення, спынення існавання зямельных участкаў, узнікнення, пераходу або спынення правоў, абмежаванняў (абцяжарванняў) правоў на іх;

прымаюць рашэнні аб падзеле, зліцці, змяненні межаў і стварэнні ў дачыненні да зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, выдзеленых імі;";

абзацы шосты—дзявяты лічыць адпаведна абзацамі восьмым—адзінаццатым.

19. У артыкуле 31:

у частцы першай слова "адзінаццатай" замяніць словам "дзясятай";

у частцы пятай словы "выдзялення зямельных участкаў у прыватную ўласнасць па выніках аўкцыёну" замяніць словамі ", прадугледжаных часткамі чацвёртай і дзясятай гэтага артыкула";

часткі сёмую і дванаццатую выключыць;

часткі восьмую—адзінаццатую лічыць адпаведна часткамі сёмай—дзясятай;

часткі сёмую—дзясятую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"За права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і выдзяляюцца ў арэнду без правядзення аўкцыёну, уносіцца плата, вызначаная на падставе кадастравага кошту гэтых участкаў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных часткай дзясятай гэтага артыкула. Парадак вызначэння памеру платы за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і выдзяляюцца без правядзення аўкцыёну на права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Плата за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і выдзяляюцца ў арэнду па выніках аўкцыёну, вызначаецца па выніках аўкцыёну і не можа быць ніжэй за пачатковую цану права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, вызначанай на падставе кадастравага кошту зямельных участкаў з прымяненнем каэфіцыентаў у залежнасці ад тэрміну іх арэнды, вызначаных Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь для вызначэння платы за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, якія выдзяляюцца без правядзення аўкцыёну на права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў.

Калі прыняцце рашэння аб выдзяленні зямельных участкаў у арэнду для будаўніцтва і абслугоўвання капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў) або ў прыватную ўласнасць для будаўніцтва і абслугоўвання аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, у тым ліку па выніках аўкцыёнаў, уваходзіць у кампетэнцыю абласных, Мінскага гарадскога, гарадскіх (гарадоў абласнога падпарадкавання), раённых выканаўчых камітэтаў, імі можа быць прынята рашэнне аб дазволе растэрміноўкі ўнясення платы за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў або платы за зямельныя ўчасткі, якія выдзяляюцца ў прыватную ўласнасць. Растэрміноўка можа быць дазволеная на тэрмін, які не перавышае пяць гадоў з дня прыёмкі ў эксплуатацыю ў вызначаным парадку закончанага будаўніцтвам аб'екта, чаргі, пускавога комплексу. Пры гэтым да прыёмкі ў вызначаным парадку ў эксплуатацыю закончанага будаўніцтвам аб'екта, чаргі, пускавога комплексу асобай, якой выдзяляецца зямельны ўчастак, уносіцца частка платы ў памеры, які вызначаецца абласным, Мінскім гарадскім, гарадскім (горада абласнога падпарадкавання), раённым выканаўчым камітэтам, які дазваляе растэрміноўку. Парадак унясення платы за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў або платы за зямельныя ўчасткі ў выпадку дазволу растэрміноўкі вызначаецца абласным, Мінскім гарадскім, гарадскім (горада абласнога падпарадкавання), раённым выканаўчым камітэтам, які выдзяляе зямельны ўчастак. Памер платы (яе часткі) за зямельныя ўчасткі пры дазволе растэрміноўкі яе ўнясення карэкціруецца ў адпаведнасці з заканадаўствам абласным, Мінскім гарадскім, гарадскім (горада абласнога падпарадкавання), раённым выканаўчым камітэтам, які выдзеліў зямельны ўчастак.

Не бярэцца плата за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і выдзяляюцца:

дзяржаўным органам, іншым дзяржаўным арганізацыям (за выключэннем выдзялення зямельных участкаў для будаўніцтва аўтазаправачных станцый) — для ажыццяўлення іх задач і функцый, прадугледжаных заканадаўствам;

сельскагаспадарчым арганізацыям, у тым ліку сялянскім (фермерскім) гаспадаркам, іншым арганізацыям — для вядзення сельскай гаспадаркі, у тым ліку сялянскай (фермерскай) гаспадаркі, а таксама для вядзення падсобнай сельскай гаспадаркі;

навуковым арганізацыям, установам адукацыі — для даследчых і (або) вучэбных мэтаў у галіне сельскай або лясной гаспадаркі;

дзяржаўным лесагаспадарчым установам, арганізацыям адпаведных выканаўчых камітэтаў, у кампетэнцыю якіх уваходзіць вядзенне лесапаркавай гаспадаркі, — для вядзення лясной гаспадаркі;

рэлігійным арганізацыям — для будаўніцтва месцаў пахавання, культавых збудаванняў, у тым ліку будынкаў епархіяльных упраўленняў, манастырскіх комплексаў, духоўных навучальных устаноў;

юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам — для будаўніцтва і абслугоўвання аб'ектаў транспартнай і інжынернай інфраструктуры;

грамадзянам — для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, сялянскай (фермерскай) гаспадаркі, традыцыйных народных промыслаў (рамёстваў);

садаводчым таварыствам, грамадзянам — для вядзення калектыўнага садаводства;

грамадзянам, індывідуальным прадпрымальнікам і юрыдычным асобам, калі патрабуецца выдзяленне ім іншага зямельнага ўчастка ўзамен таго, які адбіраецца (у тым ліку ўзамен намечанага да адабрання і выдзялення гэтым асобам);

грамадзянам, індывідуальным прадпрымальнікам, юрыдычным асобам — пры звароце за афармленнем дакументаў, якія сведчаць правы на зямельныя ўчасткі, на якіх размешчаны капітальныя збудаванні (будынкі, пабудовы), якія належаць ім на праве ўласнасці або іншай законнай аснове, незавершаныя закансерваваныя капітальныя збудаванні, у тым ліку разбураныя ў выніку пажару, стыхійных бедстваў або іншага шкоднага ўздзеяння, а таксама на долі ў праве ўласнасці на гэтыя аб'екты нерухомасці;

уласнікам маёмасці сумеснага домаўладання, таварыствам уласнікаў, упаўнаважаным асобам па кіраванні нерухомай маёмасці сумеснага домаўладання — для ўтрымання і абслугоўвання нерухомай маёмасці сумеснага домаўладання;

інвестарам і (або) арганізацыям, у вызначаным парадку створаным у Рэспубліцы Беларусь гэтымі інвестарамі або з іх удзелам, пасля заключэння інвестыцыйнага дагавора паміж інвестарам і Рэспублікай Беларусь і яго рэгістрацыі ў Дзяржаўным рэестры інвестыцыйных дагавораў з Рэспублікай Беларусь — для будаўніцтва аб'ектаў, прадугледжаных інвестыцыйным праектам;

іншым асобам у выпадках, вызначаных Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.".

20. У артыкуле 32:

у частцы другой словы "выдзеленымі ў прыватную ўласнасць, пажыццёвае спадчыннае валоданне, пастаяннае або часовае карыстанне" замяніць словамі "якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці, пажыццёвым спадчынным валоданні, пастаянным або часовым карыстанні";

у частцы трэцяй словы "выдзеленымі ў арэнду" замяніць словамі "якія знаходзяцца ў арэндзе";

з часткі чацвёртай словы "дзяржаўнай уласнасці," выключыць;

у частцы пятай словы "вызначэння памеру" замяніць словам "спагнання".

21. Артыкул 33 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Артыкул 33. Паступленне і выкарыстанне сродкаў за зямельныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і выдзяляюцца ў прыватную ўласнасць, за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, а таксама за карыстанне зямельнымі ўчасткамі, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці

Сродкі, якія паступаюць за зямельныя ўчасткі, што знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці і выдзяляюцца ў прыватную ўласнасць, за права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, паступаюць у рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі і выкарыстоўваюцца на мэты, вызначаныя заканадаўчымі актамі.

Сродкі, якія паступаюць за карыстанне зямельнымі ўчасткамі, што знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці, паступаюць у адпаведныя мясцовыя бюджэты, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі, і выкарыстоўваюцца на ахову зямель і паляпшэнне іх карысных уласцівасцяў, землеўпарадкаванне, вядзенне дзяржаўнага зямельнага кадастру, у тым ліку на кадастравую ацэнку зямель, зямельных участкаў, а таксама на будаўніцтва (рэканструкцыю, рамонт) аб'ектаў сацыяльнай інфраструктуры, фінансаванне работ (паслуг), звязаных з фарміраваннем і адабраннем зямельных участкаў для правядзення аўкцыёнаў, у тым ліку з дзяржаўнай рэгістрацыяй у дачыненні да гэтых участкаў, і іншыя мэты, прадугледжаныя заканадаўчымі актамі. Нямэтавае выкарыстанне ўказаных сродкаў не дапускаецца.".

22. У частцы другой артыкула 35:

пасля абзаца сёмага дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

"памер і ўмовы платы за зямельны ўчастак, які выдзяляецца ў прыватную ўласнасць, або за права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка;";

абзацы восьмы—адзінаццаты лічыць адпаведна абзацамі дзявятым—дванаццатым;

у абзацы дзявятым словы "транзітны рахунак інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь для пералічэння сумы стратаў" замяніць словамі "вызначаны рахунак рэспубліканскага бюджэту, прызначаны для залічэння на яго адпаведных плацяжоў".

23. У абзацы 36:

абзац першы часткі першай пасля слова "валоданне" дапоўніць словам ", карыстанне";

частку другую пасля слоў "пасёлку гарадскога тыпу" дапоўніць словамі "грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, зарэгістраванаму па месцы жыхарства ў гэтым населеным пункце,";

пасля часткі другой дапоўніць артыкул часткай наступнага зместу:

"Памер зямельнага ўчастка, які выдзяляецца ў сельскім населеным пункце, пасёлку гарадскога тыпу замежнаму грамадзяніну, асобе без грамадзянства, зарэгістраванай па месцы жыхарства ў гэтым населеным пункце, для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі ў арэнду, не можа перавышаць 4 гектараў з улікам памеру зямельнага ўчастка, які выдзяляецца ў гэтым населеным пункце для будаўніцтва і (або) абслугоўвання жылога дома, абслугоўвання зарэгістраванай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэры ў блакіраваным жылым доме.";

часткі трэцюю—сёмую лічыць адпаведна часткамі чацвёртай—восьмай;

з часткі пятай слова "ўключна" выключыць.

24. У артыкуле 37:

пасля слоў "сельскай гаспадаркі," дапоўніць артыкул словамі "ў тым ліку сялянскай (фермерскай) гаспадаркі, а таксама для вядзення падсобнай сельскай гаспадаркі,";

словы "даследчых або" замяніць словамі "даследчых і (або)".

25. З абзаца другога часткі другой артыкула 38 слова "дзяржаўнымі" выключыць.

26. У артыкуле 39:

з часткі другой словы ", якія ўключаюць у сябе землі агульнага карыстання садаводчага таварыства, дачнага кааператыва," выключыць;

у частцы трэцяй словы "спадчынадаўцу ў прыватную ўласнасць або пажыццёвае спадчыннае валоданне для калектыўнага садаводства, дачнага будаўніцтва" замяніць словамі "для калектыўнага садаводства, дачнага будаўніцтва і тыя, якія знаходзіліся ў спадчынадаўца ў прыватнай уласнасці або пажыццёвым спадчынным валоданні".

27. Артыкул 41 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Артыкул 41. Выдзяленне зямельных участкаў для будаўніцтва і (або) абслугоўвання гаражоў і аўтамабільных стаянак, будаўніцтва (устаноўкі) часовых індывідуальных гаражоў

Зямельныя ўчасткі для будаўніцтва і (або) абслугоўвання гаражоў і аўтамабільных стаянак выдзяляюцца юрыдычным асобам без правядзення аўкцыёнаў у пастаяннае і (або) часовае карыстанне.

Зямельныя ўчасткі для будаўніцтва (устаноўкі) часовых індывідуальных гаражоў на прысядзібнай тэрыторыі могуць выдзяляцца ў часовае карыстанне:

гарадскімі, раённымі, сельскімі, пасялковымі выканаўчымі камітэтамі грамадзянам Рэспублікі Беларусь — інвалідам І і ІІ групы, інвалідам з парушэннем апорна-рухальнага апарату, інвалідам Вялікай Айчыннай вайны або грамадзянам, якія захварэлі і перанеслі прамянёвую хваробу, выкліканую наступствамі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, а таксама інвалідам, у дачыненні да якіх вызначана, што прычына інваліднасці, што наступіла, звязана з катастрофай на Чарнобыльскай АЭС, якія з'яўляюцца ўласнікамі транспартных сродкаў;

сельскімі, пасялковымі выканаўчымі камітэтамі грамадзянам Рэспублікі Беларусь, зарэгістраваным па месцы жыхарства ў шматкватэрных жылых дамах, размешчаных у сельскіх населеных пунктах, якія з'яўляюцца ўласнікамі транспартных сродкаў.".

28. Частку першую артыкула 42 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Зямельныя ўчасткі выдзяляюцца ў часовае карыстанне па рашэнні Мінскага гарадскога, гарадскіх (гарадоў абласнога падпарадкавання), раённых, сельскіх, пасялковых выканаўчых камітэтаў для агародніцтва ў мэтах вырошчвання гародніны, бульбы, ягадных і іншых сельскагаспадарчых культур грамадзянам Рэспублікі Беларусь:

у населеных пунктах (за выключэннем г. Мінска, абласных цэнтраў, гарадоў абласнога падпарадкавання), у якіх яны зарэгістраваны па месцы жыхарства, калі ў гэтых населеных пунктах у гэтых грамадзян адсутнічаюць зямельныя ўчасткі, выдзеленыя ім (якія знаходзяцца ў іх) для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, будаўніцтва і (або) абслугоўвання жылога дома, абслугоўвання зарэгістраванай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэры ў блакіраваным жылым доме, для дачнага будаўніцтва;

у населеных пунктах, у якіх размешчаны выдзеленыя ім (якія знаходзяцца ў іх) да 1 студзеня 1999 года зямельныя ўчасткі для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, будаўніцтва і (або) абслугоўвання жылога дома, абслугоўвання зарэгістраванай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэры ў блакіраваным жылым доме, для індывідуальнага садаводства, а таксама грамадзянам Рэспублікі Беларусь, да якіх у вызначаным заканадаўствам парадку перайшлі правы на размешчаныя на такіх зямельных участках аб'екты нерухомай маёмасці;

у населеных пунктах, у якіх размешчаны выдзеленыя ім (якія знаходзяцца ў іх) пасля 1 студзеня 1999 года ў меншых памерах, чым вызначана артыкулам 36 гэтага Кодэкса, зямельныя ўчасткі для вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі, будаўніцтва і (або) абслугоўвання жылога дома, абслугоўвання зарэгістраванай арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэры ў блакіраваным жылым доме, для дачнага будаўніцтва, а таксама грамадзянам Рэспублікі Беларусь, да якіх ў вызначаным заканадаўствам парадку перайшлі правы на размешчаныя на такіх зямельных участках аб'екты нерухомай маёмасці.".

29. Артыкул 43 пасля слоў "грамадзянам Рэспублікі Беларусь" дапоўніць словамі "або ў арэнду грамадзянам".

30. У артыкуле 47:

частку першую пасля слова "дарэння," дапоўніць словам "рэнты,";

частку другую дапоўніць словамі ", і згоды ўласніка зямельнага ўчастка — у дачыненні да зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці".

31. Часткі першую і другую артыкула 48 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Дагаворы куплі-продажу, мены, дарэння, рэнты, арэнды, іпатэкі зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў пажыццёвым спадчынным, пастаянным або часовым карыстанні або арэндзе (за выключэннем дагавораў субарэнды зямельных участкаў), несапраўдныя.

Здзелкі па выдзяленні арэндаваных зямельных участкаў у субарэнду, перадачы арандатарамі сваіх правоў і абавязкаў па дагаворах арэнды зямельных участкаў іншым асобам, здзелкі па выдзяленні права арэнды зямельных участкаў у залог і ўнясенні права арэнды зямельных участкаў у якасці ўкладу ў статутны фонд гаспадарчых таварыстваў і суполак, калі за права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка, які знаходзіцца ў дзяржаўнай уласнасці, у адпаведнасці з часткай дзясятай артыкула 31 гэтага Кодэкса плата не бралася або ўказаныя здзелкі ў дачыненні да зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці, ажыццёўлены без згоды ўласніка зямельнага ўчастка, несапраўдныя.".

32. У артыкуле 50:

у частцы шостай словы "якім зямельныя ўчасткі выдзелены ў прыватную ўласнасць" замяніць словамі "ў якіх зямельныя ўчасткі знаходзяцца ў прыватнай уласнасці";

у частцы сёмай словы "пералік якіх вызначаецца" замяніць словамі "якія адпавядаюць патрабаванням, якія вызначаюцца".

33. У артыкуле 51:

назву артыкула пасля слова "дарэння," дапоўніць словам "рэнты,";

частку першую пасля слова "дарыць," дапоўніць словамі "перадаваць пад выплату рэнты,";

у частцы пятай:

абзац першы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Адчужэнне (купля-продаж, мена, дарэнне, рэнта) зямельных участкаў, якія знаходзяцца ў прыватнай уласнасці і выдзелены для будаўніцтва і (або) абслугоўвання капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў), забараняецца, калі іншае не вызначана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, да атрымання іх уласнікамі дакументаў, якія сведчаць права на размешчаныя на гэтых участках капітальныя збудаванні (будынкі, пабудовы), за выключэннем:";

абзацы пяты і шосты выключыць;

абзац сёмы лічыць абзацам пятым;

частку шостую пасля слова "пабудоў)" дапоўніць словамі ", незавершаных закансерваваных капітальных будынкаў".

34. У артыкуле 53:

частку першую дапоўніць словамі "з улікам патрабаванняў гэтага артыкула";

дапоўніць артыкул часткай трэцяй наступнага зместу:

"Зямельны ўчастак, які знаходзіўся ў пажыццёвым спадчынным валоданні, на якім размешчаны жылы дом, зарэгістраваная арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэры ў блакіраваным жылым доме, дача або садовы домік, якія перайшлі ў спадчыну, атрымоўваецца асобамі, да якіх перайшлі ў спадчыну гэты жылы дом, зарэгістраваная арганізацыяй па дзяржаўнай рэгістрацыі кватэра ў блакіраваным жылым доме, дача або садовы домік.".

35. Частку чацвёртую артыкула 54 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Выкуп зямельнага ўчастка для дзяржаўных патрэбаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з часткай другой артыкула 73 гэтага Кодэкса.".

36. Артыкулы 55—57 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Артыкул 55. Пераход правоў на зямельныя ўчасткі пры пераходзе правоў на размешчаныя на іх капітальныя збудаванні (будынкі, пабудовы), незавершаныя закансерваваныя капітальныя збудаванні або доляў у праве на гэтыя аб'екты

Пры пераходзе правоў на капітальныя збудаванні (будынкі, збудаванні), незавершаныя закансерваваныя капітальныя збудаванні або доляў у праве на гэтыя аб'екты да іх набытчыкаў пераходзяць правы на зямельныя ўчасткі, на якіх яны размешчаны. Пры пераходзе правоў на капітальныя збудаванні (будынкі, пабудовы), незавершаныя закансерваваныя капітальныя збудаванні, размешчаныя на зямельных участках, якія арандуюцца, або доляў у праве на гэтыя аб'екты да іх набытчыкаў пераходзяць правы і абавязкі па адпаведных дагаворах арэнды зямельнага ўчастка на тэрмін арэнды, які застаўся, адпаведнага зямельнага ўчастка.

Не патрабуецца прыняцця рашэння абласнога, Мінскага гарадскога, гарадскога (горада абласнога падпарадкавання), раённага, сельскага, пасялковага выканаўчага камітэта аб адабранні і выдзяленні зямельнага ўчастка або пераходзе права на яго ў выпадку пераходу права на размешчаныя на ім капітальныя збудаванні (будынкі, пабудовы), незавершанае закансерваванае капітальнае збудаванне або долі ў праве на гэтыя аб'екты да іншай асобы, калі пры гэтым не змяняюцца мэтавае прызначэнне зямельнага ўчастка, від рэчавага права на яго, яго памер і межы. У гэтых выпадках дзяржаўная рэгістрацыя пераходу права на зямельны ўчастак ажыццяўляецца ў вызначаным заканадаўствам парадку на падставе дакументаў, пададзеных для ажыццяўлення дзяржаўнай рэгістрацыі пераходу права на такое капітальнае збудаванне (будынак, пабудову), незавершанае закансерваванае капітальнае збудаванне або долі ў праве на гэтыя аб'екты.

Пры пераходзе права на размешчанае на зямельным участку капітальнае збудаванне (будынак, пабудову), незавершанае закансерваванае капітальнае збудаванне або долі ў праве на гэтыя аб'екты да іншай асобы, калі пры гэтым змяняюцца мэтавае прызначэнне зямельнага ўчастка, яго памер і межы, абласны, Мінскі гарадскі, гарадскі (горада абласнога падпарадкавання), раённы, сельскі, пасялковы выканаўчы камітэт на падставе праекта адводу гэтага ўчастка прымае рашэнне аб яго адабранні ў былога землекарыстальніка і выдзяленні іншай асобе. Пры змяненні ў названых выпадках віду рэчавага права на зямельны ўчастак адпаведны выканаўчы камітэт прымае рашэнне аб яго адабранні ў былога землекарыстальніка і выдзяленні іншай асобе без вырабу праекта адводу гэтага ўчастка.

Артыкул 56. Пераход правоў на зямельныя ўчасткі пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы

Пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы, у якой зямельны ўчастак знаходзіцца ў прыватнай уласнасці або арэндзе, калі за права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка бралася плата, да створанай у выніку рэарганізацыі юрыдычнай асобе (юрыдычным асобам) у адпаведнасці з перадатачным актам або раздзяляльным балансам пераходзіць права прыватнай уласнасці або арэнды на зямельны ўчастак.

Калі пры рэарганізацыі недзяржаўнай юрыдычнай асобы Рэспублікі Беларусь, у якой зямельны ўчастак знаходзіцца ў прыватнай уласнасці, ажыццяўляецца падзел зямельнага ўчастка ў выпадках, названых у частцы першай артыкула 10 гэтага Кодэкса, узнікненне і спыненне правоў на зямельныя ўчасткі, якія перастаюць існаваць і ствараюцца, ажыццяўляюцца ў парадку, вызначаным заканадаўствам аб ахове і выкарыстанні зямель, у адпаведнасці з раздзяляльным балансам.

Калі пры рэарганізацыі недзяржаўнай юрыдычнай асобы Рэспублікі Беларусь, у якой зямельны ўчастак знаходзіцца ў прыватнай уласнасці, ствараецца дзяржаўная юрыдычная асоба, пасля прыняцця рашэння аб рэарганізацыі юрыдычная асоба, якая рэарганізуецца, абавязана звярнуцца ў дзяржаўны орган, які прыняў рашэнне аб выдзяленні зямельнага ўчастка, з заявай аб змяненні віду рэчавага права на зямельны ўчастак.

Пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы, у якой зямельны ўчастак без размешчаных на ім капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў), незавершаных закансерваваных капітальных збудаванняў знаходзіцца ў пастаянным або часовым карыстанні або арэндзе, калі за права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка не бралася плата, да створанай у выніку рэарганізацыі юрыдычнай асобы (юрыдычным асобам) права пастаяннага або часовага карыстання або арэнды на зямельны ўчастак пераходзіць на падставе рашэння дзяржаўнага органа, які прыняў рашэнне аб выдзяленні зямельнага ўчастка, а ў выпадках, калі зямельны ўчастак выдзяляўся па рашэнні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь да 27 лістапада 1996 года, Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласнога выканаўчага камітэта, — па рашэнні раённага выканаўчага камітэта.

Калі пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы, у якой зямельны ўчастак без размешчаных на ім капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў), незавершаных закансерваваных капітальных збудаванняў знаходзіцца ў пастаянным або часовым карыстанні або арэндзе, незалежна ад таго, бралася плата за права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка або не бралася, робіцца падзел гэтага зямельнага ўчастка ў выпадках, прадугледжаных часткай першай артыкула 10 гэтага Кодэкса, узнікненне і спыненне названых правоў на зямельныя ўчасткі, якія перастаюць існаваць і ствараюцца, ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным заканадаўствам аб ахове і выкарыстанні зямель, у адпаведнасці з рашэннем дзяржаўнага органа, які прыняў рашэнне аб выдзяленні зямельнага ўчастка, а ў выпадках, калі зямельны ўчастак выдзяляўся па рашэнні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь да 27 лістапада 1996 года, Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласнога выканаўчага камітэта, — раённага выканаўчага камітэта.

Калі пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы, у якой зямельны ўчастак знаходзіцца ў прыватнай уласнасці або ў якой зямельны ўчастак без размешчаных на ім капітальных збудаванняў (будынкаў, пабудоў), незавершаных закансерваваных капітальных збудаванняў знаходзіцца ў пастаянным або часовым карыстанні або арэндзе, незалежна ад таго, бралася плата за права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка або не бралася, змяняюцца мэтавае прызначэнне зямельнага ўчастка, яго памер і межы, абласны, Мінскі гарадскі, гарадскі (горада абласнога падпарадкавання), раённы, сельскі, пасялковы выканаўчы камітэт на падставе праекта адводу гэтага ўчастка прымае рашэнне аб яго адабранні ў юрыдычнай асобы, якая рэарганізуецца, і выдзяленні створанай у выніку рэарганізацыі юрыдычнай асобе (юрыдычным асобам).

Узнікненне, пераход, спыненне правоў на зямельныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў пастаянным або часовым карыстанні або арэндзе, калі за права заключэння дагавора арэнды зямельнага ўчастка не бралася плата, з размешчанымі на іх капітальнымі збудаваннямі (будынкамі, пабудовамі), незавершанымі закансерваванымі капітальнымі збудаваннямі пры рэарганізацыі юрыдычнай асобы ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з часткамі другой і трэцяй артыкула 55 гэтага Кодэкса.

Артыкул 57. Захаванне правоў на зямельны ўчастак пры разбурэнні капітальнага збудавання (будынка, пабудовы), незавершанага закансерваванага капітальнага збудавання ў выніку пажару, стыхійных бедстваў або іншага шкоднага ўздзеяння

Пры разбурэнні капітальнага збудавання (будынка, пабудовы), незавершанага закансерваванага капітальнага збудавання ў выніку пажару, стыхійных бедстваў або іншага шкоднага ўздзеяння права на зямельны ўчастак, на якім знаходзяцца разбураныя капітальнае збудаванне (будынак, пабудова), незавершанае закансерваванае капітальнае збудаванне, якія належаць грамадзяніну, індывідуальнаму прадпрымальніку, юрыдычнай асобе, захоўваецца, калі грамадзянін на працягу аднаго года, а індывідуальны прадпрымальнік, юрыдычная асоба на працягу шасці месяцаў пасля такога разбурэння ў вызначаным парадку пачнуць аднаўленне разбураных капітальнага збудавання (будынка, пабудовы), незавершанага закансерваванага капітальнага збудавання або ўзвядзенне новага. Па абгрунтаванай заяве грамадзяніна, індывідуальнага прадпрымальніка, юрыдычнай асобы па рашэнні дзяржаўнага органа ў адпаведнасці з яго кампетэнцыяй, прадугледжанай гэтым Кодэксам і іншымі актамі заканадаўства, гэты тэрмін можа быць працягнуты, але не больш чым на адзін год.".

37. У артыкуле 60:

абзац другі часткі першай выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"пры адчужэнні зямельнага ўчастка абласным, Мінскаму гарадскому, гарадскім (гарадоў абласнога падпарадкавання), раённым, сельскім, пасялковым выканаўчым камітэтам;";

у частцы другой:

пасля абзаца трэцяга дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

"пры невыкарыстанні на працягу аднаго года зямельнага ўчастка, выдзеленага для вядзення сельскай гаспадаркі, і двух гадоў — для несельскагаспадарчых мэтаў;";

абзацы чацвёрты — адзінаццаты лічыць адпаведна абзацамі пятым —дванаццатым;

абзац шосты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"калі грамадзянін на працягу аднаго года, а недзяржаўная юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь на працягу шасці месяцаў з дня атрымання пасведчання (сведчання) аб дзяржаўнай рэгістрацыі стварэння зямельнага ўчастка і ўзнікнення права на яго або на працягу іншага тэрміну, вызначанага рашэннем дзяржаўнага органа, які ажыццяўляе дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне выкарыстання і аховы зямель, прынятым у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, не пачалі заняцце гэтага ўчастка;";

абзац сёмы пасля слова "пабудова)" дапоўніць словамі ", незавершанага закансерваванага капітальнага збудавання";

у абзацы дзявятым слова "страты" замяніць словам "спыненні";

у частцы чацвёртай:

словы "за выключэннем выпадкаў, названых у частцы пятай гэтага артыкула" замяніць словамі "калі іншае не вызначана заканадаўчымі актамі";

словы "(службовай асобы)" выключыць;

частку пятую выключыць.

38. У артыкуле 62:

у частцы першай:

словы "другім — сёмым і дзявятым" замяніць словамі "другім — восьмым і дзясятым";

другі сказ выключыць;

у частцы другой слова "страце" замяніць словам "спыненні".

39. У артыкуле 63:

абзац пяты выключыць;

абзацы шосты — дзявяты лічыць адпаведна абзацамі пятым — восьмым;

у абзацы пятым словы "другім — трэцім, пятым і сёмым" замяніць словамі "другім — чацвёртым, шостым і восьмым";

у абзацы шостым слова "страце" замяніць словам "спыненні".

40. У частцы першай артыкула 64:

словы "ажыццяўлення арандатарам (субарандатарам) здзелак, названых у артыкуле 48 гэтага Кодэкса," выключыць;

словы "пятым — сёмым і дзявятым" замяніць словамі "чацвёртым, шостым — восьмым і дзясятым".

41. У частцы другой артыкула 66 словы "ў судовым парадку" замяніць словамі "ў парадку, вызначаным часткай трэцяй артыкула 71 гэтага Кодэкса".

42. У артыкуле 67:

частку першую пасля слова "ажыццяўляцца" дапоўніць словамі ", калі іншае не прадугледжана артыкулам 20 гэтага Кодэкса,";

у частцы другой:

словы "за выключэннем выпадку, названага ў частцы трэцяй гэтага артыкула" замяніць словамі "калі іншае не вызначана заканадаўчымі актамі";

словы "(службовай асобы)" выключыць;

частку трэцюю выключыць;

часткі чацвёртую і пятую лічыць адпаведна часткамі трэцяй і чацвёртай.

43. Артыкул 68 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Артыкул 68. Наступствы невыканання ўмоў аб неабходнасці дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка, правоў, абмежаванняў (абцяжарванняў) правоў на яго

Пры невыкананні патрабаванняў аб звароце на працягу вызначанага заканадаўчымі актамі (або ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі) тэрміну па дзяржаўную рэгістрацыю зямельнага ўчастка, правоў, абмежаванняў (абцяжарванняў) правоў на яго рашэнне аб выдзяленні зямельнага ўчастка падлягае прызнанню страціўшым сілу дзяржаўным органам, які ажыццяўляе дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне выкарыстання і аховы зямель у адпаведнасці з яго кампетэнцыяй, прадугледжанай гэтым Кодэксам і іншымі актамі заканадаўства, які прыняў гэта рашэнне, а ў выпадках, калі зямельны ўчастак выдзяляўся па рашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, абласнога выканаўчага камітэта, — раённымі, Мінскім гарадскім, гарадскімі (гарадоў абласнога падпарадкавання) выканаўчымі камітэтамі, калі ў рашэнні, прынятым Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, абласным выканаўчым камітэтам, не вызначаны іншы парадак прызнання яго страціўшым сілу.".

44. У артыкуле 69:

частку другую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Уласнікі зямельных участкаў акрамя правоў, названых у частцы першай гэтага артыкула, маюць права на кампенсацыю ім кошту зямельных участкаў, якія забіраюцца для дзяржаўных патрэбаў, ажыццяўляць здзелкі з зямельнымі ўчасткамі (куплі-продажы, мены, дарэнні, рэнты, арэнды, іпатэкі) з улікам патрабаванняў гэтага Кодэкса і іншых заканадаўчых актаў. Уласнікі зямельных участкаў і землекарыстальнікі, у якіх зямельныя ўчасткі знаходзяцца на праве пажыццёвага спадчыннага валодання, маюць таксама права перадаваць зямельныя ўчасткі ў спадчыну грамадзянам.";

у частцы чацвёртай:

абзац першы дапоўніць словамі ", у межах тэрміну дагавора арэнды зямельнага ўчастка";

з абзацаў другога і чацвёртага словы "ў межах тэрміну дагавора арэнды" выключыць.

45. У артыкуле 70:

у частцы трэцяй словы "страце" і "страты" замяніць адпаведна словамі "спыненні" і "спынення";

у частцы чацвёртай слова "адзінаццатай" замяніць словам "дзясятай";

з часткі шостай словы "для захоўвання транспартнага сродку" выключыць.

46. Частку трэцюю артыкула 71 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Рашэнні дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне выкарыстання і аховы зямель у адпаведнасці з іх кампетэнцыяй, прадугледжанай гэтым Кодэксам і іншымі актамі заканадаўства, у тым ліку рашэнні аб адмове ў выдзяленні зямельных участкаў, а таксама іншыя дзеянні (бяздзейнасць) гэтых органаў могуць быць абскарджаны ў вышэйшыя дзяржаўныя органы і (або) у суд. Рашэнні дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць дзяржаўны кантроль за выкарыстаннем і аховай зямель, могуць быць абскарджаны ў парадку, вызначаным заканадаўчымі актамі.".

47. Частку першую артыкула 72 пасля слоў "выпадкаў выкарыстання" дапоўніць словамі "па мэтавым назначэнні".

48. У артыкуле 73:

частку першую пасля слоў "дэталёвага планавання," дапоўніць словамі "схемамі землеўпарадкавання раёнаў,";

частку другую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Калі іншае не вызначана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, выкуп зямельнага ўчастка для дзяржаўных патрэбаў ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, па яго кадастравым кошце на дату выкупу, за выключэннем выкупу зямельнага ўчастка, набытага ў вызначаным парадку ва ўласнасць па выніках аўкцыёну па продажы зямельных участкаў у прыватную ўласнасць. У гэтым выпадку ўласніку кампенсуецца кошт набытага па выніках аўкцыёну зямельнага ўчастка з улікам інфляцыі, але не ніжэй за яго кадастравы кошт на дату выкупу.".

49. Артыкул 75 дапоўніць часткай трэцяй наступнага зместу:

"Нормы гэтага артыкула прымяняюцца з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі па абароне маёмасных правоў пры адабранні зямельных участкаў для дзяржаўных патрэбаў і зносе аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, будынкаў, збудаванняў і насаджэнняў пры іх або шматкватэрных жылых дамоў, якія знаходзяцца на іх.".

50. З часткі чацвёртай артыкула 76 словы "і аснашчэння землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службы Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь" выключыць.

51. Артыкул 88 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Артыкул 88. Кадастравая ацэнка зямель, зямельных участкаў

Арганізацыя правядзення кадастравай ацэнкі зямель, зямельных участкаў ажыццяўляецца Дзяржаўным камітэтам па маёмасці Рэспублікі Беларусь. Кадастравая ацэнка зямель, зямельных участкаў ажыццяўляецца за кошт рэспубліканскага або мясцовых бюджэтаў.

Кадастравая ацэнка зямель, зямельных участкаў праводзіцца не радзей чым праз пяць гадоў па ініцыятыве Мінскага гарадскога, гарадскога (горада абласнога падпарадкавання), раённага выканаўчага камітэта, калі іншае не вызначана заканадаўчымі актамі.

Вынікі кадастравай ацэнкі зямель населеных пунктаў, садаводчых таварыстваў і дачных кааператываў, зямель, размешчаных за межамі населеных пунктаў, садаводчых таварыстваў і дачных кааператываў зацвярджаюцца Мінскім гарадскім, гарадскім (горада абласнога падпарадкавання), раённым выканаўчым камітэтам у адпаведнасці з яго кампетэнцыяй па адабранні і выдзяленні зямельных участкаў.

Вынікі кадастравай ацэнкі сельскагаспадарчых зямель, выдзеленых для вядзення сельскай, падсобнай сельскай гаспадаркі, сялянскай (фермерскай) гаспадаркі, зацвярджаюцца Дзяржаўным камітэтам па маёмасці Рэспублікі Беларусь.".

52. У артыкуле 89:

абзац першы часткі першай пасля слоў "выдзеленых ім" дапоўніць словамі "(якія знаходзяцца ў іх)";

з часткі трэцяй словы "і Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь" выключыць.

53. Часткі другую і трэцюю артыкула 90 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

"Дзяржаўны кантроль за выкарыстаннем і аховай зямель ажыццяўляецца абласнымі, Мінскім гарадскім, гарадскімі (гарадоў абласнога падпарадкавання), раённымі, сельскімі, пасялковымі выканаўчымі камітэтамі непасрэдна і (або) праз свае землеўпарадкавальныя службы, Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь і яго тэрытарыяльнымі органамі, іншымі дзяржаўнымі органамі.

Дзяржаўны кантроль за выкарыстаннем і аховай зямель ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным заканадаўчымі актамі.".

54. Артыкул 91 выключыць.

55. З часткі пятай артыкула 93 словы ", а таксама тэрытарыяльным органам Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь" выключыць.

56. З артыкула 95 словы ", тэрытарыяльным органам Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь" выключыць.

Артыкул 2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін прыняць меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін прыняць меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Артыкул 3. Гэты Закон уваходзіць у сілу праз тры месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем гэтага артыкула і артыкула 2, якія ўваходзяць у сілу з дня афіцыйнага апублікавання гэтага Закона, а таксама пункта 21 артыкула 1, які ўваходзіць у сілу з 1 студзеня 2011 года.

Гэты Закон уваходзіць у сілу праз тры месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем гэтага артыкула і артыкула 2, якія ўваходзяць у сілу з дня афіцыйнага апублікавання гэтага Закона, а таксама пункта 21 артыкула 1, які ўваходзіць у сілу з 1 студзеня 2011 года.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка

6 мая 2010 года, г. Мінск.

№ 120-З